Operátor Vodafone v Česku nově umožní všem zaměstnancům pracovat na zkrácený úvazek. Každá inzerovaná pozice od prodejců v obchodech až po místa v nejvyšším vedení firmy bude obsahovat možnost zkrácené pracovní doby.

Firma tak chce vyjít vstříc nejen rodičům, kteří se vedle práce musejí starat o malé děti, ale také zdravotně znevýhodněným, studentům nebo expertům, kteří se chtějí souběžně věnovat více projektům a netouží pracovat jen pro jednu firmu.

Výhody to má ovšem nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. „Podle výzkumu britské vlády a pracovního portálu Indeed lákají pracovní inzeráty, které obsahují možnost flexibilního úvazku, o třicet procent více uchazečů než místa, která flexibilitu nezmiňují,“ říká Carl Clarke, viceprezident pro lidské zdroje Vodafonu Česká republika.

A dodává, že podle stejného zdroje je přitom u žen dvakrát větší pravděpodobnost, že budou pracovat na částečné úvazky, často kvůli péči o děti, než když tuto možnost nemají. Současně platí, že byť se nabídka zkrácených úvazků v Česku zvyšuje, ve srovnání se zahraničím je stále velmi nízká.

Zatímco v Česku má podle dat Eurostatu částečný úvazek jen 5,7 procenta pracovníků, průměr v Evropské unii je osmnáct procent zaměstnanců. V Německu využívá zkrácený úvazek dokonce osmadvacet procent lidí a v Nizozemsku více než polovina pracovníků.

V českém Vodafonu v současnosti pracuje na částečný úvazek zhruba sedm procent z 2500 zaměstnanců. Už dva roky zkrácenou pracovní dobu využívá například Radka Caithamlová, která má na starost cenové nabídky pro firemní klienty. Vede přitom tým zhruba padesáti lidí, z nichž někteří pracují třeba na šedesát procent, jiní na osmdesát procent plného úvazku.

„Tímto způsobem se dají zvládat i vyšší pozice s větším týmem lidí. Abychom v mém oddělení dokázali správně fungovat, museli jsme ale změnit přemýšlení a odstranit představu, že kdo má zkrácený úvazek, je něco méně. Důležitou roli přitom hraje vzájemná důvěra,“ říká Radka Caithamlová.

Vodafone klade důraz na flexibilitu dlouhodobě, už před pandemií firma nabízela ve velké míře home office a v současnosti ho plánuje podpořit ještě více. Od loňského dubna také poskytuje šestnáct týdnů plně placené rodičovské dovolené všem novopečeným rodičům, a to i v případě adopce. A aby se mohli rodiče plynule vrátit do práce, dostávají možnost dalších šest měsíců pracovat na částečný úvazek za plnou mzdu.

Zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním zase mají nárok na pět dnů osobního volna navíc. A pracovníci, kteří se potýkají s domácím násilím, mohou dostat navíc až deset dní placeného volna. O dva týdny placeného volna mohou požádat také ti, kteří se potřebují postarat o vážně nemocného člena rodiny.

„Flexibilní práce a práce na částečný úvazek přinášejí zaměstnancům, zaměstnavatelům a celé společnosti mnoho výhod. A my díky tomu dokážeme přilákat a udržet rozmanitější pracovní sílu,“ uzavírá Carl Clarke.