Bitcoin je žrout elektřiny, který ročně přitopí zemské atmosféře čtyřiceti miliony tun oxidu uhličitého. Tihle podnikatelé našli ekologičtější cestu, jak krypto těžit. Ve starých dolech, z nárazových přebytků energie z větru a slunce. A jejich plán je nejenom zelený, ale taky zlatý. Zlatý důl.

Když Bill Spence v 70. letech vyrůstal v Pensylvánii, hrával si se svými kamarády na hromadách uhelného odpadu a toxické těžké kovy pod nohama je pranic netrápily.

Když dospěl, odešel pracovat jako inženýr na ropná pole a v 90. letech se vrátil domů, kde našel ty samé haldy a znečištěné jámy po těžbě uhlí, jak stále hyzdí krajinu. Místní jim říkají „gob“ a jsou to skládky bitumenu, živice, organického odpadu obsahujícího látky podobné asfaltu a dehtu.