„Když Češi začali s digitalizací, ujel nám vlak. Teď stojíme na stejné startovací čáře s AI,“ řekla Hana Součková na konferenci Forbesu Lepší Česko. Aby nám zbytek světa opět neodskočil, nabízí generální ředitelka technologické firmy SAP ČR inspiraci u otce kubismu. Přečtěte si její komentář:

Kvalitní a dostupná infrastruktura byla v historii vždy zdrojem konkurenční výhody. Od zpevněných cest starověkého Říma, námořní flotily Britského impéria až po rozvoj železniční a letecké dopravy v minulém století. Dostupnost klíčových zdrojů a obchod byly základem pro zajištění dlouhodobé prosperity. Dnes tomu není jinak.

Zásadním rozdílem oproti minulosti je, že kromě fyzické infrastruktury musíme rozvíjet i tu digitální, ve které může Česko sehrát významnou roli. Kromě snazšího přístupu k financování a rychlejší komunikace nám nabízí i možnost vytěžení talentů, které tu máme. Říká se, že Češi mají zlaté ručičky, ale mělo by se mluvit i o inovačním potenciálu naší země, který vnímám stále velice silně.

Velkým prubířským kamenem je umělá inteligence a naše schopnost ji využít. Dříve jsme mluvili o různých podmínkách, rozdělovali se na vyspělejší Západ a méně vyspělý Východ. Startovní čára se ale v současné době díky moderním technologiím srovnává pro jednotlivce i podniky. Aby nám inovační peloton neujel, můžeme se inspirovat u Pabla Picassa.

Žádný copy–paste

Způsob tvorby slavného španělského umělce spočíval v narušování zažitých koncepcí a propojování různých prvků tak, aby do sebe vše zapadalo. Pokud byste hledali protiklad ke klasickému „copy-paste“ modelu řešení a zaštiťování se formulkou, že jsme to takhle dělali vždycky, otec kubismu vám dobře poslouží.

Picassův přístup totiž platí i v byznysu. Přivádí nás zpátky k otázce, čemu by měla digitalizace sloužit. Není to o používání nejnovějších systémů stejným způsobem, jakým jsme využívali ty staré, ale o využití plného potenciálu cloudu, AI a dalších technologií. 

Současná doba a dostupné technologie nám umožňují být ambicióznější, hladovější po úspěchu.

Do podnikových systémů firmy investují s tím, že ho budou využívat na dalších patnáct a více let. Když se podíváme v podobném horizontu do minulosti, světu stále ještě vládly tlačítkové telefony. Při koupi nového telefonu dnes pravděpodobně neuvažujete nad tím, že byste dotykovou obrazovku používali stejně jako fyzická tlačítka.

S tím se nabízí otázka, zda je podnik připraven vytěžit z dané technologie maximum. Pro to je potřeba plná podpora managementu, sladění s dlouhodobou vizí společnosti a konkrétní pojmenování výhod pro byznys. Doba, kdy výměna systémů byla pouze technickým projektem, je už nenávratně pryč.

Inovační kultura

Další oblastí je ochota procházet aktivním change managementem. Namísto ohýbání nových systémů, abychom měli tlačítko stále vpravo dole namísto vlevo a tabulky v tom samém formátu jako dřív, se pojďme zaměřit na rozvoj nových dovedností a zapojení klíčových zaměstnanců v týmech.

Pak se totiž v celé firmě bude snáze prosazovat inovační kultura a lidé se budou chtít více zapojit do experimentování. Dnes už nemusíme čekat dva až tři roky, abychom si ověřili, zda jsme udělali krok správným směrem, ale už v průběhu projektu testujeme funkčnost jednotlivých částí, které pak opět propojíme.

Stejně tak musíme propojovat i celý ekosystém – zaměstnance, zákazníky, dodavatele i partnery. Když chceme zvýšit kvalitu péče o zákazníky, bereme v úvahu životní cyklus produktu, spolehlivost dodavatelů, školení interních týmů a další faktory. Navíc roste počet firem, které podnikají ve více odvětvích najednou a potřebují kromě dat propojit i znalosti a procesy napříč celou firmou.

Přidaná hodnota pro byznys

Tím se dostáváme k poslednímu bodu propojení současného byznysu s Picassem. Každé odvětví totiž vyžaduje odlišný přístup, ať už z pohledu regulací, či inovací. Namísto Ctrl+C, Ctrl+V se vracíme k přidané hodnotě pro byznys. Spočívá v udržitelnosti, eliminaci rizika, ekonomickém růstu, vyšší flexibilitě?

Podle našich interních odhadů tvoří zákazníci SAP zhruba osmdesát procent českého HDP. Během našich společných diskusí vidíme průřezové chování podniků v Česku od malých po ty velké. Potěšující je, že firmy u nás přistupují zodpovědně k rozhodnutím o tom, kam se v budoucnu vydají. Někdy je to až s přílišnou opatrností.

Transformace byznysu je logicky o výběru strategické platformy a netrvá chvíli, přesto je malé zamyšlení namístě.

Současná doba a dostupné technologie nám totiž umožňují být ambicióznější, hladovější po úspěchu. Bezpečné a zodpovědné využití generativní AI v byznysu nabízí dnes třeba nový asistent Joule. Nečekejme, až nám peloton opět ujede.

Co nám moderní systémy také nově umožňují, je vidět několik kroků dopředu, abychom se lépe dokázali vyrovnat s mimořádnými situacemi.

Během svého studia na univerzitě v Anglii jsem se dostala k teorii, která říká, že byste měli využít pouze čtyři pětiny nákladového prostoru lodi, protože jinak se mnohem hůře vyrovnáváte s výkyvy počasí na moři. To jsme si všichni moc dobře zažili v posledních několika letech.

Proto pojďme tu naši českou loď naložit pouze na osmdesát procent a těch zbylých dvacet procent kapacity využít na inovace, vylepšování a zvýšení flexibility. Žádný copy–paste. Věřím, že se nám v globálním moři popluje o něco lépe.