Úspěšný český akciový investor Daniel Gladiš vydává po dlouhých 10 letech novou knihu o hodnotovém investování. Posílen zkušenostmi z finanční krize nabízí srozumitelný návod, jak vydělávat na trpělivosti.

„Akciový trh je skvělý mechanismus, který přesouvá bohatství od netrpělivých k trpělivým,“ píše a dobře ví, o čem mluví. V roce 2004 založil 1. hedgeový fond ve střední Evropě, který o pár let později málem poslala ke dnu finanční krize. Gladišův Vltava Fund z ní ale vzešel jako vítěz a dostal se tím mezi pětadvacítku nejvýkonnějších fondů na světě. Štěstí přeje trpělivým, jak jinak!

Nová kniha Akciové investice, která právě vychází u Grady, vzešla z loňských Gladišových přednášek pro studenty Masarykovy univerzity. Zároveň ale navazuje na úspěch debutového bestselleru Naučte se investovat a je destilátem draze nabytých zkušeností uplynulé dekády.

Gladiš dokázal přiznat chybu a příliš rychlý tah na bránu. Po krizi začal více spoléhat na dlouhé investice do dobrých společností a komunikovat s klienty formou dopisů, jako to dělá už přes 50 let Warren Buffett. Gladiš se k jeho odkazu otevřeně hlásí, a novou knihu tak můžeme číst i jako úvod do hodnotové investiční strategie, jejímž praotcem byl Buffettův mentor Benjamin Graham.

gladis done

„Vždycky když kupuji akcie nějaké společnosti, představuji si, že ji vlastním celou a že ji bude moje rodina vlastnit třeba po celé další generace. Snažím se jednoduše uvažovat jako dlouhodobý vlastník,“ líčí Gladiš svůj investiční horizont. Logicky jej to vede k otázce, zdali management řídí společnost ve prospěch nás, investorů: „Pro toho, kdo vlastní akcie jen pár sekund, minut, hodin nebo i týdnů, nehraje alokace kapitálu managementem prakticky žádnou roli,“ píše o zásadním rozdílu v uvažování spekulantů a zdůrazňuje, že „opravdu velké peníze se nevydělávají nakupováním a prodáváním akcií; vydělávají se čekáním“.

Úspěšným investorem nicméně může být podle Gladiše každý byť jen průměrně inteligentní člověk: „Pohled na investování musí být natolik jednoduchý a srozumitelný, že všechny základní propočty byste měli být schopni dělat v hlavě. Při investování je asi lepší vsadit na uhlík (vlastní rozum) než na křemík (počítač).“ Nemíní tím ovšem, že byste o svých investicích nemuseli přemýšlet, naopak: „Dobrý investor by měl nejdříve hodně číst, potom o tom přemýšlet a teprve poté investovat. Pořadí těchto činností je klíčové. Číst, přemýšlet, investovat. Ne naopak. Nejběžnější je, že lidé nejdříve investují, zřídka o tom přemýšlejí a jen výjimečně čtou.“

Kniha je plná tipů na kvalitní zdroje informací od profesionálních Value Line Investment Survey či Manual of Ideas až po jednoduchý nástroj Magic Formula z bestselleru Joela Greenblatta. „Nesledujte ekonomy, novináře, komentátory, autory newsletterů, samozvané finanční guru, ale ani různé spekulanty, day tradery apod.,“ radí Gladiš otevřeně. „Je potřeba číst práce skutečných investorů, za kterými stojí výsledky.“ A jmenuje přímo ty nejúspěšnější: „Sem patří například Benjamin Graham, Warren Buffett, Howard Marks, Seth Klarman nebo David Einhorn.“

Gladišův největší přínos vnímám právě v tom, že je sám úspěšným investorem, který sdílí své zkušenosti a know-how. Popisuje logický sled vlastního investičního procesu a tím dává knize jasný obsah i hodnotu: „Problém č. 1 u většiny investorů je, že si žádný investiční proces neurčili a nikdy o něm ani nepřemýšleli.“ Důsledně se vyhýbá složitosti i vágní neurčitosti. Kde je potřeba, neváhá použít přirovnání či příběhy, což činí knihu velmi přístupnou i pro laiky.

Kniha Akciové investice jistě není nijak přelomová. Je ale významná v českém prostředí tím, jak hladce zapadá do korpusu světové literatury pro hodnotové investory. Když čtete Gladiše, je to, jako byste zároveň četli to nejdůležitější z Buffetta, Grahama, Greenblatta a dalších. „Jejich výsledky nejsou náhodné. … Pokud vyděláváte více, než spotřebováváte, a přebytek budete investovat do akcií, budete mít jasnou investiční filozofii a investiční proces a budete trpěliví, potom vyděláte na akciích hodně peněz. V podstatě je to nevyhnutelné.“


Robert Vlach působí jako podnikatel a podnikatelský poradce. Od roku 2005 se v Česku jako publicista, konzultant a lektor věnuje systematické podpoře a popularizaci podnikání na volné noze (angl. freelancing) prostřednictvím internetového portálu www.navolnenoze.cz.