Koronavirus ovlivnil každodenní pracovní i osobní život nás všech. Jazykové školy byly uzavřeny téměř sedm měsíců. Výuka cizích jazyků se však nezastavila.

Většina jazykových škol v Česku zavedla nějakou formu virtuální výuky, s větším či menším úspěchem. Začaly se zkoumat výhody a nevýhody jednotlivých platforem (Zoom, MS Teams, Skype a další), vybírat vhodné materiály, použitelné i v online prostoru, a především školit lektoři a přizpůsobovat systém výuky tak, aby virtuální výuka fungovala stejně efektivně a se stejnými výsledky jako lekce face-to-face.

Forbes Digital Premium