Finanční trhy nabízejí den co den řadu investičních příležitostí a možnost spekulovat na vzestupy a poklesy kurzu má dnes téměř každý. Říkáte si, proč to taky nezkusit?

Zkuste. Stačí mít potřebný kapitál – doporučuje se alespoň několik tisíc amerických dolarů –, dostatek kuráže a ochoty se učit. K tomu, aby se z vás stal úspěšný investor, byste si ale měli uvědomit i těchto šest klíčových bodů. Aby vaše úspěchy nebyly jen o štěstí.

Stanovte si vhodnou dobu pro začátek obchodování

Pro první nákupy je potřeba, abyste sledovali situaci na trhu a spekulovali, kdy je trh ve svém minimu, a má tak potenciál růstu. Velmi ale taky záleží tom, jaký chcete být obchodník.

Zatímco krátkodobý investor může vstoupit na trhy prakticky kdykoliv – neboť dané pozice drží jen několik hodin či dnů –, dlouhodobý investor drží pozici i měsíce a obvykle čeká na výraznější signál z trhu.

Rozmyslete si svou investiční strategii

Pevně se držte předem definované strategie. Ta by měla zahrnovat nejen finanční nástroje k obchodování, ale i podmínky, za jakých budete akcie či jiná aktiva nakupovat a prodávat.

Musíte vědět, kdy nakoupit (nebo prodat), ale i kdy pozici uzavřít

Lidé často chybují v tom, že své ziskové pozice uzavírají příliš brzy a ty ztrátové naopak nechávají otevřené s marnou vírou, že se trend obrátí. Dlouhodobě toto chování vede s vysokou jistotou ke ztrátám.

Dobrým nástrojem pro obchodování dlouhodobějších trendů je například tzv. trailing (vlečný) stop, který vám na rostoucím trhu automaticky posouvá hranici realizace zisku o předem stanovenou vzdálenost vlečení až do okamžiku, kdy se trend změní.

Sice tak neuzavřete svoji pozici na maximu, ale dovolí vám to mnohdy participovat na rostoucím trendu déle než emoce. Zkrátka ztráty zavírat včas na základě předem stanovených hranic a zisky nechat růst.

Buďte trpěliví a kontrolujte své emoce

O zisky vás zpravidla nepřipraví trh, ale už několikrát zmíněné emoce. Jak jim bránit? Klíčem je sepsat si dlouhodobý investiční plán, nemít ho pouze v hlavě a neupravovat ho podle momentální nálady.

Plánu se zodpovědně držte a nepropadejte iluzím o rychlém zbohatnutí na jednoduchých investicích. Ty zpravidla jen lákají drobné nezkušené investory do vysoce rizikových obchodů.

Investujte pravidelně a naučte se přiznat své chyby a poučit se ze zkušeností. Každý úspěšný investor by se měl vyznačovat právě trpělivostí a schopností kontrolovat své emoce.

Nastavte si hranice, za které nepůjdete

Zejména začínajícím investorům se často daří, na co sáhnou, a nabyté sebevědomí je žene k přílišné ochotě riskovat. Je potřeba znát svůj maximálně přijatelný risk a co už je naopak příliš.

Snažte se také neinvestovat s davem neboli nekopírovat většinové chování trhu. Často jde jen o euforické chování na základě krátkodobého výkyvu trhu a zpráv z médií.

Vyzkoušejte si to naživo

Měli byste vědět, do čeho jdete. Většina online investičních platforem proto dnes nabízí možnost zkušebního obchodování prostřednictvím demo účtu, obvykle po dobu jednoho měsíce s virtuálním vkladem.

V demo účtu procházíte den po dni jednotlivé trhy za reálné ceny, zadáváte své první obchodní pokyny a sledujete vývoj svého fiktivního účtu. Je to ideální příležitost vyzkoušet si vše nanečisto, než uděláte první krok k reálnému obchodování.

Pamatujte, cest k úspěchu na finančních trzích je více, úspěšní jsou však jen ti investoři, kteří se nebojí hledat nové příležitosti, nezmatkují a drží se předem definované investiční strategie.