Česká ekonomika roste málo. Frustrace je z pomalého růstu je pochopitelná, ale je skutečně oprávněná? Jak jsme daleko od našeho skutečného ekonomického potenciálu? A dostihneme někdy německou úroveň HDP na obyvatele, po které tak toužíme?

Na to se pokusíme odpovědět v rámci konference Česko: Jak jsme na tom?kterou letos Forbes organizuje už podruhé společně s Aspen Institute Prague. V jejím rámci se pokoušíme pravidelně analyzovat a dlouhodobě hodnotit politický, ekonomický a společenský vývoj Česka.

Pět expertních skupin v oblastech národní bezpečnosti, ekonomického potenciálu, veřejné správy, vzdělávání kvality života pracuje na reportech, které se stanou základem konference 10. listopadu ve Veletržním paláci pražské Národní galerie.

Ekonomické experty a analýzu ekonomického potenciálu Česka vede David Vávra, zakladatel OGResearch. Co se týče našeho neustálého vzhlížení k Německu, nejsme na tom podle něj tak špatně.

„Naše požadavky na nás samotné jsou možná přehnané. Pokud bychom si na základě povrchního historického exkurzu měli zvolit nějakou přirozenou hranici našeho konvergenčního potenciálu, pak by to bylo pravděpodobně někde kolem 70—80% německého HDP na hlavu. A od této hranice nejsme příliš daleko,“ říká Vávra k české fascinaci německou ekonomikou.

vavra

Ekonom David Vávra

Výsledky práce expertních skupin, včetně té pod vedením Davida Vávry, upozorní na hlavní problémy ve sledovaných oblastech a doporučí opatření, která mají vést k lepšímu fungování českých institucí i celého Česka. Na místě je okomentuje místopředseda vlády pro výzkum, vědu a inovace Pavel Bělobrádek, šéf ČEZ Daniel Beneš nebo Michal Stachník za Cisco ČR. 

Experti při hodnocení ekonomického potenciálu Česka sledují konkurenceschopnost, nezaměstnanost, podporu podnikatelského prostředí v Česku, mobilizaci kapitálu nebo inovační potenciál a vznik technologických inkubátorů. Analyzují i tolik diskutovanou kvalitu infrastruktury.

„Právě ta je ve veřejné debatě  často označována za jednu z bariér dlouhodobého růstu. Proto je možná překvapivé zjištění, že co se týká fyzické infrastruktury, jsme jasnými regionálními šampióny. Silnými stránkami Česka jsou hlavně železniční a letecká doprava a rozsah elektrifikace,“ naznačuje jedno ze zjištění Vávra.

Záznam nultého ročníku „Česko, jak jsme na tom“ z října 2015. Poprvé jsme konferenci pořádali v holešovickém prostoru Jatka 78.

„Na druhou stranu zaostáváme v kvalitě pozemních komunikací, a to nejen za Slovenskem a Maďarskem. Globálně se umísťujeme až na 69. místě, zatímco v ostatních oblastech se pohybujeme mezi 20 a 30. místem. Nejde ani tak o rozsah sítě pozemních komunikací jako o její kvalitu. Silnice stavíme a opravujeme špatně,“ dodává Vávra. 

Zajímá vás, co to znamená pro český ekonomický růst? Sledujte 10. listopadu přímý přenos na webu České televize, hashtag #Cesko2016 nebo naši událost na Facebooku.