Skupině Moravia Steel miliardáře Tomáše Chrenka se loni snížil konsolidovaný zisk meziročně o 948 milionů korun, tedy o 43 procent na 1,256 miliardy korun. Konsolidované tržby skupině pak meziročně klesly o 3,8 miliardy (7,4 procenta) na 47,6 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin.

„Vzhledem k celkovému vývoji v roce 2020 můžeme výsledky hospodaření skupiny Moravia Steel hodnotit příznivě,“ uvedl Chrenek. Opatření proti šíření koronaviru se podle něj výrazně promítla do omezení přepravních toků, přeshraniční mobility a celého logistického řetězce. Chrenek připomněl, že propad loni zaznamenal průmysl celosvětově zejména na jaře. Český průmysl jako celek podle něj dramatický vývoj uplynulého roku nakonec dokázal zvládnout hlavně díky růstu ve čtvrtém čtvrtletí.

Skupinu Moravia Steel tvoří zejména společnosti orientované na hutnictví železa, kovoobrábění, strojírenskou výrobu a obchod se souvisejícími produkty. Klíčovou firmou jsou Třinecké železárny. Do skupiny patří také firmy zaměřené na tvorbu a výrobu audiovizuálních děl nebo na sportovní aktivity.

„Již tradičně se do hospodářských výsledků skupiny kladně promítla dlouhodobě vhodně zvolená strategie, soustřeďující se na produkty s vyšším stupněm zpracování a tvorbu výrobkových řetězců,“ uvedl Chrenek. Více než 82 procent své produkce skupina exportovala do zemí Evropské unie a Velké Británie. Více než 13 procent výrobků v roce 2020 šlo na Slovensko.

Největší podíl z 2,36 milionu tun prodaných hutních výrobků tvořil válcovaný drát, jejž bylo více než milion tun. „Válcovaný drát s objemem 43,2 procenta z celkové produkce představuje dlouhodobě nejvýraznější položku výrobního programu v naší dceřiné společnosti Třinecké železárny,“ uvedla firma. Druhým objemově nejvýznamnějším sortimentem je tyčová ocel z Třince a také z válcovny závodu Třineckých železáren v Kladně.

Cash je king
Vydání Forbesu Cash je king

„Kolejnice jako historicky nejdéle vyráběný finální výrobek Třineckých železáren, který prošel za poslední dvě dekády zvýšenými kvalitativními nároky na stávajících i nově získaných trzích, po roce 2019 zaznamenal sníženou poptávku především v prvním čtvrtletí 2020. Následná realizace se již dostávala do celkem očekávaného tempa, a to i přes nástup pandemie,“ uvedla firma. Situace měla vliv na snížení objemu dodávek oproti roku 2019 zhruba o pět procent, finanční plán však díky vyšší dosažené průměrné ceně firma o 6,5 procenta překonala.

Do skupiny Moravia Steel patří více než 20 firem. Vedle Třineckých železáren jsou mezi nimi například ŽDB Drátovna, MSV Metal Studénka, Šroubárna Kyjov, Kovárna VIVA nebo Barrandov Studio. Celá skupina zaměstnává téměř 14 tisíc lidí.