skip to main content
Jak být lepší

Šmejcův návrat na akademickou půdu. Co přinese partnerství s Univerzitou Karlovou?

Společnost Home Credit českých miliardářů Petra Kellnera a Jiřího Šmejce, která patří k největším poskytovatelům nebankovních půjček na světě, se po dobu tří let stane hlavním partnerem Univerzity Karlovy. Sám Jiří Šmejc podepsal rámcovou partnerskou smlouvu s rektorem Tomášem Zimou minulý týden. Nenápadná zpráva od té doby budí emoce.

Čtyřstránkový dokument popisuje dohodu jako poměrně komplexní spolupráci v oblasti propagace obou institucí, grantových a stipendijních programů i mezinárodní výměny informací. Logo Home Creditu by se mělo objevit na informačních materiálech školy, stejně jako na nejrůznějších akcích. Firma by měla podporovat jak výzkum, tak samotné vzdělávání. Stejně tak bude Home Credit odkazovat na nejstarší středoevropskou univerzitu ve svých materiálech.

Reklama

Smlouva upoutá bodem, ve kterém se obě strany zavazují zdržet všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst obou stran. A zdrženlivost projevili i akademici oslovení Forbesem. Univerzita by měla během tří let vyinkasovat minimálně 1,5 milionu korun, což se může zdát málo mimo jiné i ve světle příspěvku, který před čtyřmi lety nabízel Pavel Tykač katedře bohemistiky na Oxfordské univerzitě. I tam se částka blížila půldruhému milionu – liber.

Splátkový byznys Home Credit, stejně jako jeho silné rozkročení v komunistické Číně, je ožehavé téma nejenom na akademické půdě, a tak kolem nového partnerství začíná jiskřit. Jinak ho vnímají odborníci na Právnické fakultě, jinak ekonomové z Institutu ekonomických studií FSV či sinologové z Filozofické fakulty.

Reklama

Zatímco někteří vznášejí obavy z ohrožení akademické nezávislosti, další v tom vidí hlavně obchod. Zástupci univerzity o uzavřené dohodě v oficiálním stanovisku mluví pochvalně. 

Zástupci společnosti Home Credit se více vyjadřovat nechtějí, sám Jiří Šmejc je aktuálně pracovně vytížen v Asii. Jako premianta a absolventa Matematicko-fyzikální fakulty ho s Univerzitou Karlovou pojí historický vztah a z tohoto pohledu čerstvé spojení s univerzitou nepřekvapí.

Druhý možný důvod je mnohem pragmatičtější: nedostatek vzdělaných lidí, bez kterých může Home Credit jen těžko růst dál. Ke konci loňského roku zaměstnával přes 125 tisíc lidí po celém světě a jen loni vydělal 422 milionů eur čistého. Jde tak, co do počtu zaměstnanců, o bezpečně největší firmu řízenou z Česka a zároveň o největší světovou firmu, kde je česká státní příslušnost kariérní výhodou. Ať už jde o pobočky v Indii, Číně, či na Filipínách, Home Credit všude staví zejména na českých manažerech.

Prakticky nulová nezaměstnanost, a hlavně nevhodná struktura absolventů vysokých škol jsou pro Home Credit a jiné velké firmy bolavá místa. Matematiků a IT specialistů produkuje české školství stále málo, a i proto je snaha Home Creditu být blízko jejich zrodu logická – stejně jako jsou logické vášně, které ohlášené partnerství vzbudilo a nejspíše ještě vzbudí.

Reklama
Reklama