„Vody se doma i v gastru hrozně podchlazují. Při třech stupních je jedno, jakou vodu piju, protože necítím nic. Rádi bychom, aby se naše voda podávala ve třinácti stupních, což je teplota pramene, nebo i při pokojové teplotě. To chuť vody ještě víc vynikne,“ vysvětluje zákonitosti pití vody Krondorf Jaroslav Barvíř, který pramen luxusní craftové minerálky před více než deseti lety v údolí Doupovských hor znovuobjevil a pár let poté uvedl na český trh.

Dnes je ručně stáčená kyselka součástí spo­lečnosti Advivum, která do Česka dováží pré­miová evropská vína, a Jaroslav Barvíř ji spolu s majoritním společníkem Vladem Komárem vlastní od roku 2018. A byli to podle Barvíře i přední čeští someliéři, kteří přispěli k úspěš­nému zavedení značky Krondorf na český trh před pěti lety.

„Someliérskou obec jsme si získali tím, že je naše kyselka prémiový produkt, který velmi zajímavě komunikuje s vínem,“ vypráví s nadšením. Krondorf totiž umí naladit ústa a připravit je na další doušek vína, což je u mi­nerálních vod malý zázrak. I proto je součástí každé degustace pořádané společností Advi­vum nebo jiných prestižních akcí spojených s prezentací vín napříč republikou.

Digestivní účinek zase přivítají požitkáři a gurmáni, voda stáčená nedaleko Karlových Varů tak dobývá zážitkové gastronomické podniky i události. „Je důležité nepít vodu jen na uhašení žízně, ale vychutnat si každý dou­šek. Stejně jako u jídla nebo vína,“ směje se nakažlivým smíchem Barvíř a naleje si další skleničku vlastní vody.

Srovnávat Krondorf s balenými minerálka­mi ze supermarketů příliš nejde. Její exkluzi­vita nespočívá jen v ručním stáčení, které ve Stráži nad Ohří zvládá pouhá čtyřka zaměst­nanců. Je zkrátka nezaměnitelná výraznou mineralitou, která ji dává originální chuť.

V Evropě podle Barvíře nenajdete jinou minerální vodu s tak vysokým obsahem kře­míku ve formě kyseliny ortokřemičité, lehce vstřebatelné lidským tělem. „Proto na lahvi Krondrofky najdete nápis Si Digestiv,“ vysvět­luje duchovní otec luxusní craftové vody.

Tekutinu s lahodnou chutí dělá z doupov­ské kyselky prý i obsah původního sopečné­ho CO2, který vodu v hloubce kolem stovky metrů prosycuje desítky let.

„Díky extrémně vysokému obsahu plynu ve zdroji a krátké vzdálenosti od místa stáčení o oxid uhličitý nepřicházíme, a nemusíme tak dosycovat technickým plynem. Proto jsme jediní v Česku, kteří mohou mít na etiketě označení ‚přirozeně sycená‘,“ konstatuje s hr­dostí Barvíř. Trápí ho ale, že běžný zákazník bez znalosti kontextu takový unikát neocení. Díky jemnému perlení prý může lahev zůstat otevřená i dva dny a plyn se ve vodě udrží. „A není tak senzoricky agresivní jako u prů­myslově stáčených vod, což je přijatelnější pro lidi, kteří nemají rádi sycenou vodu.“

Prémiovka pro štamgasty

Ročně se v Česku prodá kolem stovky tisíc la­hví. Vedou jednoznačně zážitkové restaurace po celé republice, mezi nimiž dělají nejzásad­nější obrat ty pražské, které Krondorf nabízejí zákazníkům jako „house water“. „Mají erudo­vaný a proškolený personál, který naše voda baví a rád ji prodává,“ upřesňuje Barvíř.

Přiznává, že kvůli budování značky přes zážitkovou gastronomii covid s odbytem po­řádně zamával a na čas přerušil kontinuálně úspěšný růst. „Gastrobyznys nabírá pomalu dech. Přesto jsou restaurace s nákupem su­perprémiových věcí stále opatrné. Obáva­jí se neochoty zákazníků si za kvalitní, ale dražší produkty připlácet. Co se týká naší minerální vody, jsem ale optimista, protože Krondorf má jednu krásnou vlastnost,“ na­značuje s úsměvem. „A tou je úžasná loa­jalita spotřebitelů i zákazníků.“ Všechny zá­žitkové restaurace, které koronakrizi přežily, Krondorf prodávají dál.

„Špičkové podniky si rády předcházejí pravidelné hosty a plní jim jejich přání,“ vy­světluje Barvíř a hlásí, že letos předcovidový obrat roku 2019 určitě překonají. Významně tomu pomáhá stále se rozšiřující síť odběra­telů v podobě velkých firem, právních kance­láří a také privátních zákazníků.

Znovuobjevení s nádechem historie

Původně Krondorf vznikal jako superbrand Karlovarské Korunní, kde Jaroslav Barvíř působil jako generální ředitel. A kde při hydrogeologických průzkumech a hledá­ní dalších zdrojů pro Karlovarskou kyselku na pramen Krondorfu jen pár set metrů od stáčírny narazil. Ukázalo se, že voda ve vrtu má vysoký obsah kysličníku, je silně minera­lizovaná a vykazuje velké množství křemíku.

„Jen náhodou se přišlo na to, že minerálka má stejné hodnoty jako archivní záznam analýzy dávno zaniklého pramene Štěpán­ka z roku 1881, kterou prováděl profesor Karlovy univerzity Wilhem Gintl. A jako die­tetický prostředek podporující trávení dopo­ručoval pramen svým pacientům i v nedale­kém Krondorfu (dnešní obec Korunní) až do třicátých let dvacátého století působící lékař Dr. Stocklöw,“ popisuje Barvíř okolnosti zno­vuzrození craftové vody, jejíž skleněná litro­vá lahev designem odkazuje na podobu více než sto let staré předchůdkyně.

„Jako tehdejší generální ředitel Karlo­varské Korunní jsem nechal objevený zdroj přivést do areálu stáčírny. Když jsem po pěti letech získal veškerá povolení k čerpání zdroje a dokončil projekt spojený s uvede­ním nové značky na trh, přišla zajímavá na­bídka na prodej Korunní. Tehdejší vlastník Vlado Komár se rozhodl, že si Krondorf už jako samostatnou značku nechá. Vznikly dvě společnosti, které své minerálky zpracováva­jí v jedné fabrice. A kde má Krondorf své vý­robní prostory dodnes pronajaté,“ vysvětluje Barvíř.

Předpokládaný exit a potom export?

Odhadovaná kapacita českého trhu je maximálně dvojnásobná, tedy 200 tisíc pro­daných lahví s nápisem Krondorf na skle ročně. Ochutná proto kyselku ze Stráže nad Ohří svět? „O exportu zatím neuvažujeme. Potřebujeme nejprve přemístit výrobu, pro­tože současný vlastník Karlovarské Korunní nám nechce prodloužit smlouvu. A to v údolí plném lesů a skal není jednoduché. Přesto věřím, že to dokážeme,“ svěřuje se Barvíř.

„Pro Krondorf prostě platí motto Per astera ad astra neboli Přes překážky ke hvězdám,“ dodává a pookřeje už s dalším douškem své­ho superbrandu. „Krondorf si dáváme kaž­dou neděli, protože je skvělá k jídlu. Bereme to jako rituál ke společnému obědu v rodin­ném kruhu. A když máme návštěvu, uctíme ji kyselkou,“ uzavírá už opět s úsměvem.