Říká se, že po bitvě je každý generál. Šéfové a šéfky, kteří stojí v čele úspěšných firem v Česku, je vedou v byznysovém klimatu, které bitevní pole připomíná, právě teď.

Při sestavování již druhého ročníku výběru TOP CEOs Česka jsme proto oslovili desítky firemních „generálů“ a zeptali se jich na to, jak překonat krizi i jak těžké časy zvládají ve svých firmách. Tohle jsou jejich odpovědi.

Inflace, energetická krize a válka na Ukrajině jsou samozřejmě znepokojivé faktory, nicméně je obecně známo, že každá krize přináší i nové příležitosti – a my jich hodláme pokud možno co nejlépe využít. Zkrátka nikdo z nás se nemůže upínat na staré pořádky, které se už stejně nikdy nevrátí. Je lepší se smířit s neustálou a zrychlující se změnou jak v byznysu, tak i ve společnosti. A dokázat jí využít.

Snažíme se zefektivnit interní procesy, abychom jako společnost fungovali lépe, a navíc hledáme další způsoby, jak získat dodatečné příjmy na pokrytí zvýšených nákladů. V dnešní době je nutné, aby měl generální ředitel empatii a dokázal povzbudit své kolegy a přesvědčit je, že každou krizi lze překonat, pokud budeme držet pohromadě a podporovat se jako tým.

TOP CEO 2022, banner

Věřím ve spravedlivé rozdělení hodnoty mezi zákazníky, zaměstnance a akcionáře. V těchto těžkých časech vyhraje ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ten, kdo upřednostní zákazníky a zaměstnance, kteří pak v dlouhodobém měřítku vytvoří vyšší hodnotu pro akcionáře. Proto se v Makru snažíme být proaktivní tak, že investujeme do nízkých cen, abychom si získali větší podíl na trhu. Zvyšujeme mzdy, abychom dokázali poskytnout lepší služby zákazníkovi.

Současná situace ovlivňuje důvěru zákazníků, která je klíčová pro investice do zboží dlouhodobé spotřeby. Investice je třeba zaměřit na klíčové oblasti a příležitosti, které se očekávají během změněných tržních podmínek. A je třeba udržet a motivovat klíčové lidi, protože jejich úsilí v době krize bude ještě důležitější.

Byznys s ojetými auty je na tom logicky v horších časech vždycky relativně dobře. Když se teď mluví o tom, že inflace dosáhne možná i dvacet procent, řada lidí si raději jde koupit auto, než aby plíživě přicházeli o úspory. Ale pesimistická očekávání na trhu vnímáme, na určitý pokles poptávky se připravujeme. Než abychom vykoupili jedno porsche, radši pořídíme deset oktávek.

Krize na světě byly a budou a můžeme je brát jako tragédie. Já jsem se však rozhodl je vzít jako výzvu a příležitost ke změně, k progresu a k inovacím. Některé kroky, k nimž nás covid dohnal, bychom jinak dělali třeba až za deset let. To se týká hlavně digitalizace. Byli jsme schopní spustit elektronické nástroje, rapidně digitalizovat a rozběhnout telemedicínské aktivity.

Pozorujeme rostoucí zájem lidí o zvelebovaní svých domovů a zvýšenou poptávku po našich výrobcích. Soustředíme se proto, aby naše nejoblíbenější výrobky byly dostupné, stejně jako výrobky, které lidé potřebují v daném ročním období. Situace se postupně zlepšuje. Mnohé výzvy se snažíme brát jako příležitost pro akceleraci našich dlouhodobých plánů – například co největší energetickou soběstačnost a hospodárnost.

Musíme si uvědomit, že svět se změnil. Pravděpodobně se již nevrátí ke stabilnějšímu prostředí, jakému jsme se těšili po mnoho desetiletí. V současné době čelíme několika klíčovým výzvám: síla dolaru, narušení dodavatelského řetězce, nedostatek pracovních sil ve výrobě po celém světě nebo změna klimatu. Obecně to znamená, že jsme museli najít rovnováhu mezi tím, co lze v ceně přenést na trh, a převratnými iniciativami na snížení nákladů. Rok 2023 může být velmi obtížný a budeme potřebovat podporu veřejných orgánů. Aby si celý evropský průmysl udržel konkurenceschopnost, potřebuje pomoc.

Nejistá budoucnost je asi jediná jistota dneška a to klade na lídry nové nároky. Je potřeba jít s jistotou dál a problémy řešit v okamžiku, kdy se objeví. Museli jsme řešit a stále řešíme, jakým způsobem chceme do budoucna pracovat, jak ideálně kombinovat práci z domova a nabídnout lidem flexibilitu, ale zároveň zajistit propojení lidí. Nemám odpovědi na všechny otázky, ale jednu po druhé je určitě společně zvládneme vyřešit ke spokojenosti našich zaměstnanců a hlavně zákazníků.

Věřím v brzký konec války, uklidnění situace v energetice, v katarzi vedoucí k evropské energetické suverenitě a k hlubší integraci Evropy i v dalších oblastech. Moje generace zažila blackouty uhelné, tedy energetické prázdniny. Nemám obavu, že by nás tato nadcházející zima měla výrazněji poškodit, zvládneme ji. A našim dětem vše vysvětlíme, není se čeho bát. Je však potřeba, pro zachování sociálního smíru, pomoci potřebným. Česko vyjde z této krize silnější.

Dostali jsme se do situace, která je složitá pro celý obor stavebnictví, a domnívám se, že následující dva až tři roky nebudou vůbec jednoduché. Vstupujeme do nich ale se solidními základy. Naakumulovaný kapitál teď chceme využít k zajištění co největší možné energetické nezávislosti. Plánujeme investovat do obnovitelných zdrojů a tam, kde to bude možné, přejdeme na lokální zdroje.