Statistici nás aktuálně každý měsíc překvapují rostoucími hodnotami inflace, která se už pohybuje nad hranicí čtyř procent. To jsou hodnoty, před kterými se nelze schovat a inflace negativně dopadá na peněženky každého z nás. Zásadní otázkou ale je, jak inflaci vlastně čelit a kde hledat výnos, který zmírní nebo dokonce překoná její dopady?

Podle portfolio manažera Petra Kubece, který pro více než sto tisíc klientů ČSOB obhospodařuje majetek za 35 miliard korun, je osvědčenou a stále oblíbenější cestou v boji s inflací investování. Díky ČSOB NaMíru je navíc možné investovat naprosto jednoduše v jediném řešení.

Můžete vysvětlit fungování ČSOB NaMíru a pro jaké investory je určené?

Samotný název ČSOB NaMíru už hodně napovídá o fungování tohoto řešení. Jde o kombinaci různých druhů aktiv, zejména dluhopisů a akcií, kterou jsme připravili pro každého opravdu na tělo, přičemž o investice se za klienta neustále aktivně staráme. Před samotnou investicí nejprve prověříme potřeby klienta. Slouží k tomu investiční dotazník, podle něhož zjistíme, jaký objem volných prostředků má klient k dispozici, jaké má zkušenosti na finančních trzích a jaké riziko chce podstoupit. Klient tím získá svůj investiční profil, kterým se řídíme.

Když tedy znáte profil klienta, jaké jsou možnosti investování?

Celkem rozlišujeme čtyři investiční profily. ČSOB NaMíru je tak jedno řešení, které má v podstatě čtyři varianty ušité přímo na konkrétní investiční profil. V ČSOB NaMíru jde tedy nejčastěji o kombinaci dluhopisů a akcií. Ve variantě pro velmi opatrné klienty, která více zohledňuje bezpečí investice, zbývá na akcie přibližně desetina, zbytek je kombinace dluhopisů a depozit.

Naopak, v nejodvážnějším investičním profilu je poměr akciové složky kolem osmdesáti procent. Více akcií znamená vyšší volatilitu a riziko, ale na druhou stranu z dlouhodobého pohledu možnost mnohem atraktivnějšího zhodnocení s velkou šancí porazit na investičním horizontu i současnou vysokou inflaci.

Když hovoříme o akciích a dluhopisech, co si mám jako začínající investor konkrétně představit?

Skutečné akcie konkrétních firem, například společnosti Alphabet, což je mateřská firma Googlu, může to být Amazon nebo velká evropská společnost Nestlé. Zastoupené jsou akcie firem z různých sektorů, jako jsou telekomunikace, technologie, potravinářský sektor, energetický sektor, ale také například farmacie. Podle regionů investuji z více než šedesáti procent do společností ze Severní Ameriky.

Využívám rovněž příležitosti v Evropě, kde aktuálně spatřuji větší potenciál než v případě rozvíjejících se asijských zemí. Důležitou roli při investování mají také dluhopisy a chování centrálních bank, hlavně České národní banky. Růst úroků z dlouhodobého pohledu pomáhá vyšší výkonnosti, čehož se snažím využít například nakupováním českých státních dluhopisů.

Na jak dlouho doporučujete investovat?

Obecně platí rovnice, čím delší časové období, tím roste šance na vyšší výnos. Výnos vlastně generuje nové peníze, které se zapojují do zhodnocení a díky času přichází efekt „nabalování sněhové koule“, a proto musíme investicím dopřát dostatek času. Kromě jiného je také důležitý investiční horizont, což je doba, po kterou můžete nechat volné peníze pracovat v podílovém fondu.

Obecně platí, že méně rizikové investice mají kratší investiční horizont, a naopak. Vždy hovoříme o doporučeném investičním horizontu, což neznamená, že by investované prostředky nebyly dostupné. Naopak, prostředky z podílových fondů jsou v případě potřeby dostupné do pěti pracovních dnů.

Co máte vy jako správce fondů na starosti?

Většinu času analyzuji vývoj na trzích a všechny dostupné relevantní informace, včetně dat z celé skupiny KBC, a na základě nich se rozhoduji o směřování investic. Důležité je i hodnocení regionů a jednotlivých sektorů. Loni třeba posílil až o čtyřicet procent technologický sektor, naproti tomu ceny ropy spadly, neboť se velmi málo cestovalo. Nám se podařilo tyto trendy dobře odhadnout. Dále mám na starosti cash flow fondů a pravidelně reportuji výsledky.

Jak moc je vůbec možné na analýzy a předpovědi spoléhat?

Dám vám příklad. Když pandemie loni na jaře začala, tak se akcie propadly. V tu chvíli bylo potřeba zachovat chladnou hlavu a rozebrat si situaci z pohledu toho, které sektory covid-19 postihne, a jaké mají naopak šanci se negativním dopadům vyhnout. Z toho lze odvodit chování akciových trhů. Je třeba také do uvažování zahrnout předpokládané kroky vlád.

Na základě toho všeho se upravuje investiční strategie. U dluhopisů jsme volili mezi tím, zda soukromé společnosti budou schopny splácet své závazky, nebo ne, a tím pádem zda nebude jistější vsadit na státní dluhopisy. Čas ukázal, že naše volba pro první možnost byla správná, protože díky masivní podpoře vlád a centrálních bank si společnosti udržely svou kredibilitu.

ČSOB patři do mezinárodní bankovní skupiny KBC. Jak z toho lze těžit?

Díky tomu, že v KBC působí řada analytiků, mohu při analýze čerpat z těch nejlepších možných odhadů pro různé regiony a sektory. Mohu s nimi i konzultovat stav na lokálních trzích nebo dopady politických rozhodnutí. Vedle toho čerpám informace i od jiných českých a mezinárodních analytických týmů, a až na základě všech zdrojů si tvořím celkový obrázek.

Kam tedy bude vhodné investovat nyní?

Z jednotlivých odvětví jde zejména o informační technologie, které patří k nejziskovějším na trhu a kterým pomohlo urychlení digitalizace v době pandemie. Dále pak musím zmínit finanční sektor, který by měl těžit z rozběhlé etapy růstu úrokových sazeb v mnoha ekonomikách (včetně české) a zvyšovat ziskovost.

V neposlední řadě je příležitostí oblast výrobců zboží dlouhodobé spotřeby, která po koronakrizi prošla velmi rychlým zotavením a profituje ze zadržovaných úspor spotřebitelů. Situace se ale samozřejmě může změnit v případě příchodu nové mutace koronaviru.

Jak je možné začít investovat a je možné to udělat online?

V ČSOB NaMíru lze investovat jednorázově nebo pravidelně už od 500 korun měsíčně. Kromě řešení ČSOB NaMíru lze také jednoduše založit Pravidelné investice online na pár kliknutí přímo ze stránek ČSOB nebo využít ČSOB Drobné, což je unikátní služba umožňující investovat při placení nejen platební kartou.

Navíc ČSOB Investiční portál umožňuje špičkový přehled a správu vlastněných investic online. Investovat je možné začít také prostřednictvím ČSOB internetového bankovnictví nebo bezplatné infolinky 800 300 300, případně se zastavit osobně na pobočce.

Některé smíšené fondy, které jsou zahrnuté také do řešení NaMíru, jsou zaměřené na investice do firem, jež dbají na ekologickou udržitelnost nebo jsou pro ně při podnikání důležité sociální aspekty, jako jsou lidská práva nebo míra korupce. Zájemci mají nyní navíc mimořádnou příležitost investovat se sníženými vstupními poplatky na 0,5 procenta, a to až do 30. listopadu 2021.

Pokud by někdo chtěl investovat větší prostředky, jaké má možnosti?

Pro movitější investory máme službu ČSOB Premium. Je určena klientům, kteří vyžadují kvalitu, nadstandardní péči a preferují osobní přístup, zároveň ale chtějí čas pro sebe a svou rodinu. Služba je zdarma pro klienty, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek: měsíční příjem minimálně padesát tisíc korun, úspory nejméně 1,5 milionu korun nebo hypoteční úvěr v objemu nejméně tři miliony korun. I oni mohou investovat jednorázově nebo pravidelně, případně volné peníze umístit do podílových fondů v cizích měnách.

Tipy:

Věděli jste, že ČSOB Bohatství překonalo magickou hranici čtyřicet miliard korun, a drží si tak pozici jedničky mezi českými fondy?

Podcast: Investice za dob vysoké inflace

Sledujte nás na LinkedIn, jedině tak vám neunikne žádná novinka ze světa investic.

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby.