Skupina firem Sokolovské uhelné vykázala v loňském roce zisk téměř 2,3 miliardy korun. V roce 2021 byla v mírné ztrátě 96 milionů korun. Na rekordním zisku z posledních let se podílel nárůst tržeb za vlastní výrobky a služby, rostla také těžba i prodej uhlí.

Samotná společnost Sokolovská uhelná, a. s., měla loni zisk 2,28 miliardy korun. Vyplývá to z účetní uzávěrky zveřejněné na serveru justice.cz.

K 31. prosinci 2022 tvořily skupinu společnost Sokolovská uhelná a 26 firem, ve kterých má majetkový podíl. Z pohledu hospodaření patří mezi nejdůležitější Elektrárna Tisová, která loni vykázala výkony ve výši téměř 3,9 miliardy korun a zisk před zdaněním bezmála sedm set milionů korun.

Na loňském hospodaření firmy se podílely do značné míry změny na trhu z energiemi.

„Společnost byla nucena za účelem pokrytí poptávky po hnědém uhlí obnovit provoz v zálohu uvedených technologií pro skrývku a zaměřit se též na posílení v personální oblasti. Přes nárůst cen elektřiny nebylo v průběhu roku 2022 možné využívat zemní plyn pro výrobu elektřiny a tepla, a to v důsledku enormního nárůstu ceny zemního plynu. Skupina předpokládá v roce 2023 výrobu elektřiny a tepla zejména v uhelných elektrárnách, kdy využití zemního plynu pro výrobu elektřiny a tepla v paroplynové elektrárně bude, stejně jako v roce 2022, limitováno cenou zemního plynu,“ uvádí se ve výroční zprávě.

Z těžby sokolovského hnědého uhlí v roce 2022 v celkové výši 3,8 mil. tun činil odbyt pevných paliv 2,2 mil. tun, část vytěženého uhlí pak byla spotřebována ve vlastních zpracovatelských kapacitách k výrobě elektrické energie a tepla. Předloni firma vytěžila 3,23 milionu tun. Sokolovská uhelná loni vyrobila také 1,5 gigawatthodiny elektrické energie, předloni výrazně více, 3,2 GWh.

Na prodeji se nejvíce projevil prodej uhlí, který tvořil přes dvě miliardy korun, za elektřinu firma utržila 1,3 miliardy, tepla prodala za téměř 1,6 miliardy korun.

Průměrný počet zaměstnanců skupiny za rok 2022 činil 2134. Nejvyšší počet zaměstnávala přímo Sokolovská uhelná, a to průměrně 1203. V dceřiných společnostech pracovalo 931 lidí. Průměrná měsíční mzda u společnosti Sokolovská uhelná stoupla vloni na 43 996 korun. Předloni to bylo 38 819 korun.

Využití výrobních zdrojů skupiny v roce 2024 a dalších letech z hlediska uhlí a plynu nelze podle výroční zprávy relevantně odhadnout a bude z velké části záviset na tržních podmínkách a legislativních, společenských a technologických podmínkách.

„Skupina bude nadále těžit ze stávající zdrojové rozmanitosti, která jí předurčuje významný potenciál k tomu, aby úspěšně zvládla velmi rychle se měnící podmínky na relevantním trhu. Skupina bude i nadále pokračovat v restrukturalizaci, když bude podporovat svými zdroji (materiálními, finančními a personálními) rozvoj stávajících a vznik nových aktivit, jakož i vstup do nových oborů a oblastí podnikání, převážně se zaměřením na oblast Karlovarského kraje,“ píše firma ve výroční zprávě.