Většina lidí si ani neuvědomuje, do jaké míry dnes na internetu dominuje jen několik málo globálních firem. Tím dochází k narušení hospodářské soutěže, kdy se menší firmy vedle nadnárodních hráčů jen těžko prosazují. A nerovné podmínky na trhu v důsledku dopadají i na samotné uživatele. Jaroslav Souček, manažer distribuce v Seznamu, popisuje situaci na trhu a komentuje novou evropskou legislativu, jejímž cílem je vytvořit spravedlivější digitální prostředí.   

Jak dominance globálních firem ovlivňuje menší lokální hráče na trhu?

Menší a střední firmy se v současném nastavení prosazují velmi obtížně, protože pravidla hry v podstatě nastavují právě globální hráči. Příkladem může být třeba trh s mobilními telefony. Lidé mají v drtivé většině případů na výběr pouze ze dvou operačních systémů. Prvním je Android, který patří Googlu, a druhý iOS společnosti Apple.

Na systém jsou navázány další aplikace a služby. A za těmi nejčastěji využívanými a z uživatelského hlediska nejpotřebnějšími často stojí opět Google nebo Apple, které je do systému mobilních telefonů automaticky předinstalovávají. I když existují konkurenční aplikace, uživatelé se o nich mnohdy nedozvědí, protože si v novém telefonu zkrátka nainstalují ty, které jsou pro ně nejdostupnější. 

S legislativou, která by měla podmínky na trhu narovnat, přišla Evropská unie. V čem regulace známá jako Digital Markets Act (DMA) spočívá?

DMA je reakcí Evropské unie na nerovné tržní postavení technologických firem a jejím cílem je umožnit menším a středně velkým hráčům, aby mohli o nové uživatele férově bojovat s monopolními poskytovateli služeb. Inspirací pro vznik DMA bylo úspěšné nasazení takzvaných výběrových obrazovek u mobilů a počítačů.

V prvním případě si lidé při nastavení přístroje volí poskytovatele vyhledávání a ve druhém internetový prohlížeč. V září Evropská komise označila šest společností jako tzv. gatekeepers. Jedná se o Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta a Microsoft. Gatekeepers teď musí splnit povinnosti stanovené DMA pro každou z jejich označených hlavních platformních služeb. 

Kdy evropská regulace začne platit?

Samotná legislativa vstoupila v platnost už před více než rokem. Zatím se ale řeší její prováděcí část. K regulaci se vyjadřují monopolní hráči, kteří se samozřejmě své pozice snaží hájit, a také další firmy, které se snaží na internetu více prosadit. Gatekeepeři by povinnosti, které jim ukládá DMA, měli splnit k březnu 2024.

Co se změní pro samotné uživatele?

Uživatelé budou mít svobodu volby. Při spuštění nového zařízení si vyberou, jakým způsobem budou používat internet, přes jakou službu budou vyhledávat a kdo jim bude poskytovat další důležité aplikace. V praxi to znamená, že když budou chtít poprvé použít třeba mapy, nenabídnou se jim automaticky Google mapy, ale dostanou na výběr různé poskytovatele.

Teprve pak se konkrétní aplikace stáhne a stane se tou hlavní v jeho zařízení. To dává šanci i lokálním poskytovatelům vybraných služeb, mezi které patří i Seznam. Regulace bude řešit také univerzálnost dnes velmi populárních messengerů.

Jaroslav Souček, manažer distribuce, Seznam

Seznam.cz chce novou legislativu využít i pro připravovaný messenger. DMA totiž definuje takzvanou interoperabilitu, tedy schopnost různých systémů navzájem spolupracovat. V budoucnu bychom tak z jedné aplikace pro bezplatné posílání zpráv mohli psát na jinou. Z messengeru se tak stane v podstatě e-mail.

Už gatekeepeři podnikli nějaké konkrétní kroky k naplnění svých povinností? 

Na požadavky stanovené DMA už zareagoval například Microsoft, který svým uživatelům v rámci Evropského hospodářského prostoru postupně umožňuje, aby si podle svých preferencí přizpůsobili systém Windows. Americký gigant už v srpnu umožnil odinstalaci některých aplikací, které v něm původně byly integrované. A nově si lidé mohou odinstalovat také prohlížeč Edge a vyhledávač Bing, což dříve nebylo možné.

Microsoft se dále zavázal k ukončení některých propagačních akcí v rámci systému Windows. Jde například o odstranění vyskakovacích oken, která se uživatelům dříve zobrazovala, když se rozhodli změnit svůj výchozí prohlížeč. Tyto kroky znamenají větší svobodu pro uživatele a více prostoru pro firmy, které stojí za konkurenčními aplikacemi.

Jak kroky Evropské unie vnímá Seznam?

V Seznamu snahu o narovnání podmínek na trhu samozřejmě vítáme, protože dobře víme, jak těžké je konkurovat globálním společnostem. Velké platformy přestanou přednastavovat své vlastní služby, přestanou je měnit při aktualizacích nebo používat praktiky, kdy tvrdí, že je nějaká aplikace doporučená, nebo naopak, že vám určitý software poškodí zařízení.

To, jaké aplikace budou lidé používat, bude nově záviset na jejich preferencích, ne na vlivu technologických gigantů. A to je pro všechny malé a střední hráče na trhu dobrá zpráva.