Podnikatelé, kteří kvůli vládním nařízením museli omezit chod svých provozoven, či je dokonce uzavřít, si budou moct říct o příspěvek na nájem. Stát jim v dubnu až červnu uhradí polovinu činže. Musí se ovšem dohodnout s pronajímatelem na jejím snížení, rozhodla v pondělí vláda.

O podporu z dotačního programu COVID – Nájemné, který chce vicepremiér a multifunkční ministr Karel Havlíček připravit do týdne, si budou moct říct všichni podnikatelé, kteří byli v důsledku epidemie odstaveni od provozu, ale nadále museli platit nájem. A to i ti, již zboží pouze rozváželi či prodávali přes okénko nebo provozovali jen e-shop.

Splnit však budou muset jednu zásadní podmínku.

„Logika podpory je taková, že stát přispěje na nájemné, když se nájemce dohodne s pronajímatelem na snížení nájemného o třetinu na druhý kvartál letošního roku,“ vysvětlil Havlíček.

Pokud k takové dohodě dojde, cena nájemného klesne na 70 procent obvyklé výše. Vezmeme-li v potaz, že stát z této sumy uhradí 50 procent, na podnikatele tak připadne pětina částky, již platí běžně.

Podle původního návrhu se všechny tři zúčastněné strany měly na nájemném podílet rovným, třetinovým dílem. Vláda ovšem nakonec vyhověla tlaku podnikatelských svazů, které usilovaly o poloviční účast státu.

„Taková pomoc dá většině obchodů šanci přežít a hlavně nepropouštět zaměstnance,“ odůvodnil požadavek Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza | Foto Aleš Petruška

Žádosti o tuto podporu budou moct podnikatelé posílat ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) poté, co návrh projde legislativním procesem. Odhadem by to tak mohlo být ve druhé polovině května, pakliže vše půjde hladce. MPO do té doby vypracuje videonávod k vyplnění.

Žádost by měla být jednoduchá, elektronická a částečně intuitivní, aby se část údajů sama vyhodnocovala. Doplnit ji bude potřeba o nájemní smlouvu a dodatek ke smlouvě, v němž se pronajímatel zaváže k 30procentní slevě na nájemné. Prokázat budou podnikatelé muset též (například výpisem z účtu), v jaké výši platili nájemné před koronavirovou epidemií.

Podle ministra Karla Havlíčka by se první podpora měla dostat k žadatelům v červnu. Do konce července by pak měly být proplaceny všechny žádosti. Opatření, které doplní již schválenou možnost odkladu placení nájmů či jejich zmrazení, vyjde stát na čtyři až pět miliard korun.

Go big!
Vydání Forbesu Go big!

Vládní návrh ještě budou muset posvětit obě komory parlamentu. Jelikož částečnou úhradu nákladů koronavirem postižených podnikatelů požadovala již dříve i opozice, lze se domnívat, že projde.