skip to main content
BrandVoice
BrandVoice jsou speciálně označené články a další typy obsahu, které připravuje kreativní studio Forbes BrandVoice Lab ve spolupráci s obchodními partnery. Jejich cílem je informovat o zajímavých produktech a tématech a propojit partnery se čtenáři. Pokud se chcete o BrandVoice dozvědět více, napište na jana.viskova@forbes.cz.

Stát zaspal v podpoře recyklace, musíme dohnat Západ, shodují se experti na udržitelnost

Stát zaspal v podpoře recyklace, musíme dohnat západ, shodují se experti na udržitelnost

České firmy i domácnosti se v posledních letech velmi dobře naučily třídit odpady. Minimálně v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Přesto část vytříděného odpadu končí ve spalovnách – nedaří se ho zrecyklovat. „Roli hraje cena i poptávka po recyklátu a recyklovaných výrobcích. A trochu zaspal i stát,“ říká Petr Šikýř, provozní ředitel společnosti Eko-kom.

„Podpora státu je v porovnání s vyspělými ekonomikami na Západě nedostatečná,“ potvrzuje vedoucí komise pro udržitelnost v bance ING Eva Bučová. Oba dva v podcastu Forbesu diskutovali s moderátorkou Ivanou Karhanovou na téma recyklace a udržitelnosti. 

Šikýř upozorňuje, že recyklace je nejdražším způsobem, jak s odpadem naložit. Zároveň však připomíná, že skládkování by jen odkládalo ekonomickou náročnost likvidace na budoucí generace. Řada firem si to uvědomuje a snaha o co nejšetrnější přístup k produkci odpadu i likvidaci nebo opakovanému využití obalů je jasně patrná.

„Ještě přes šesti sedmi lety byl obal považovaný za zbytnou věc a až na pár výjimek se recyklací nikdo nechtěl moc zabývat. Firmy potřebovaly obal na své zboží vyrobit co nejlevněji a nejefektivněji. Teď se to změnilo, řada výrobců k tomu začala přistupovat zodpovědně a hledají šetrnější řešení,“ popisuje provozní ředitel Eko-komu, společnosti, kterou v roce 1997 založily české průmyslové podniky vyrábějící balené zboží. Právě recyklace a další využívání obalového odpadu je jejím hlavním byznysem.

Šikýř oceňuje novou legislativu, která od začátku letošního roku v podstatě zakazuje skládkování a nutí obce i firmy k tomu, aby byl každý odpad dál využit nebo zrecyklován. K efektivnější recyklaci by podle něj pomohlo nejen to, že domácnosti budou při třídění ještě zodpovědnější. Další rezervy vidí v systému napojení sběru tříděného odpadu na dotřiďovací linky. A také v přístupu státu. 

„Nástrojů, jak recyklaci podpořit, má stát mnoho,“ říká Šikýř. Podle něj by zabralo například snížení sazby DPH na výrobky z recyklovaného materiálu nebo změna pravidel při vypisování veřejných zakázek (hlavně ve stavebnictví), jejichž část by musela být realizována z recyklovaného materiálu. Další pobídkou by mohly být granty či dotace na technologie pro nakládání s odpadem, aby ho bylo možné lépe dotřídit a zajistit tak čistší materiál pro využitelný recyklát.

Jak může český byznys produkovat méně odpadů a jak je možné lépe vyrábět a využívat obaly? Měli bychom nastavit povinná kritéria na využívání recyklovaných materiálů ve stavebnictví? V čem je potřeba edukovat politiky? O tom všem je další díl Forbes BrandVoice podcastu.