Drobné keramické střepy svědčí o tragédii epických rozměrů. O strašlivé loterii, jež se v prvním století tohoto letopočtu odehrála v pevnosti Masada.

A patrně nesvědčí jen o ní. Svým způsobem výmluvně vypovídají i o mentálním nastavení Izraelců, na jejichž území se tvrz nachází. V době aktuální eskalace izraelsko-palestinského konfliktu je poselství těchto střepů vhodné připomenout.

Masada vám vezme dech. A to i tehdy, když na vrchol ploché hory v Judské poušti odmítnete strmě stoupat po svých a dáte přednost lanovce. V horkých dnech bývá nahoře vedro k zalknutí a úlevu od něj příliš neposkytne ani vítr prohánějící se v úzkých uličkách impozantních ruin. I kvůli tomu se těžce dýchá, hlavní důvod dechberoucího pocitu je ale třeba vidět jinde.

Důvodem je děsivý, zároveň však heroický příběh, který se právě tam odehrál a který v tom prostoru pořád hlasitě rezonuje. A nejen pouze v tom prostoru, rezonuje v celé židovské zemi. Ze zdí pevnosti jsou dnes torza, přesto se od nich ozvěna téměř dva tisíce let starých událostí velmi silně odráží; tak silně, že je mnozí Izraelci nemohou a ani nechtějí přeslechnout.

V roce 70 dobyli po tříletém úsilí a díky desetinásobné přesile pevnost Římané. Zlomili tím odpor necelé tisícovky obránců, poslední ozbrojené skupiny v židovské válce, skupiny, která se odmítla vzdát. Těsně předtím, než okupanti Masadu zdolali, rozhodli se vzdorující, že nepadnou do potupného zajetí. A uspořádali mrazivou loterii.

Na keramické střepy napsali svá jména a deset vylosovaných mužů vybilo své ženy, děti i blízké, pak sebe navzájem, poslední spáchal hřích sebevraždy.

Obránci pevnosti Masada zvolili svobodnou smrt místo života v otroctví. Odešli ze světa, aniž by se z mužů staly ovce, aniž by byly ženy znásilněny, aniž by děti musely zapřít otce. „Nikomu jinému se nepodřídíme, nikomu kromě Boha, protože on je jediný spravedlivý a řádný pán nad lidmi,“ zanechali před smrtí vzkaz lidé, kteří leží v hrobech mnoho staletí, a přesto pořád jaksi nezlomně stojí.

„Římané sem vtrhli lační po boji. ‚Kde jsou?! Kde jsou?!‘ Sháněli se s křikem po nepříteli, ale nikde nikdo, jen mrtví. Objekt sice padl do rukou Římanů, nebyl jim však dopřán opojný pocit vítězství,“ vyprávěl mi uprostřed masivních zbytků pevnosti izraelský průvodce Igal Zeevi.

Jinde byl Igal usměvavý a vtipkoval, tady se změnil a já jím byl doslova hypnotizován. Když líčil, jak Římané divoce a marně hledali potravu pro své meče, rozhazoval rukama a těkal očima z místa na místo, jako by hledal protivníka; velmi působivě přehrával scénu, jež se v těchto místech skutečně odehrála.

Náhle Igal Zeevi strnul, dosud těkající oči zamířil na mě – tak upřeně, až bylo skoro fyzicky nepříjemné jeho pohled snést. Ztlumil hlas a dával důraz na každé slovo, jako by je mínil vytesat do už tak zjizvené krajiny kamenité pouště.

„Masada je pro nás varováním, že už nikdy nesmíme připustit, abychom se dostali do tak bezvýchodné situace,“ nevypravoval, nýbrž deklaroval Igal. „Proto se právě zde konají vojenské přísahy. Masada se už nikdy nesmí opakovat!“

Už nikdy nesmíme připustit, abychom se dostali do tak bezvýchodné situace.

Ke zbytkům pevnosti kdysi vyvzdorované na nehostinné pustině pochodují vojenští kadeti a kadetky v noci s pochodněmi. Šplhají náročnou Hadí stezkou, aby pak, až z vůle Boha Izraelitů vysvitnou paprsky nového dne, stvrdili věrnost vlasti. Provoláním, že Masada už nikdy nesmí padnout.

Střepy z Masady jako by se zaryly do hlav a duší Izraelců. Tyto střepy nejdou „odoperovat“, nejdou odstranit „bez porušení podstaty látky“, takže ovlivňují chování současných potomků obránců pevnosti. Střepy pochopitelně nevysvětlují konkrétní příčiny ozbrojeného sporu, který se právě teď rozhořel. V mentální rovině však zcela jistě stojí do určité a nikoli zrovna malé míry i za ním.

Masada je pro Izraelce jedním z důležitých symbolů židovského státu, konstruktu vynuceného dějinami. Bývalý izraelský ministr zahraničí Šlomo Ben Ami přiznává, že starověká pevnost má na obyvatele země až halucinogenní účinky, a jeho postřeh můžu potvrdit vzpomínkou na průvodce Igala: jako by se v útrobách zříceniny opravdu dostal do rauše pod vlivem nějaké podivné drogy.

Starověká pevnost má na obyvatele židovského státu až halucinogenní účinky.

Zřejmě není divu. Tím spíš, že se Židé navzdory varování ze staré pevnosti ocitli v bezvýchodném obklíčení ještě mnohokrát.

Jejich historie je seriálem pogromů vrcholícím holokaustem. Víceméně zákonitě z toho plyne přesvědčení, že pasivní obrana je špatná obrana, že je nutné být před – byť třeba jen potenciálním – nepřítelem pokaždé o krok napřed.

Šlomo Ben Ami líčil, jak mu na jednom významném jednání o Blízkém východě (které se posléze ukázalo zcela bezvýznamným, protože jako takřka nikdy žádné nepohnulo problémem ani o píď) jistý arabský politik vyčetl, že postoj Izraele pokaždé evokuje spíše přípravy na válku než práci pro mír. Někdejší šéf izraelské diplomacie s odstupem času uznává, že na tomhle postřehu něco bylo…

Že se Izrael chová v mnoha případech agresivně? Že je až arogantní a málo bere ohledy na druhé? Ano, tak to opravdu je. Ať už jde o bezmála umanutou snahu o uznání Jeruzaléma za hlavní město děj se co děj, potažmo o nesmlouvavý postoj vůči Palestincům vůbec.

Izrael zkrátka dobře ví, že ghetto tvoří vždy ti slabší. Dobře ví, proč se Masada už nikdy nesmí opakovat.