Jako o spáse, která pomůže Česku se zkostnatělým a pomalým povolováním staveb, se o novém stavebním zákoně začalo mluvit už v roce 2017, když tehdejší ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová představila teze nové stavební legislativy.

Od té doby se však nový stavební zákon několikrát měnil a novelizoval, aniž by ještě vůbec začal platit. Zatím tak zůstává jediná jistota, a tou je zdlouhavé, komplikované, neefektivní a ve výsledku i drahé povolování staveb.

Jednou ze změn, která v nové podobě stavebního zákona zůstala a která má výrazně pomoci s rychlostí povolování, je digitalizace stavebního řízení. Ta má umožnit lidem žádat o stavební povolení elektronicky a stavební úřady pak povedou elektronické spisy, do nichž bude možné online nahlížet.

Forbes Digital Premium