Třebíčská společnost Tedom z fondu Jet 2 brněnské skupiny Jet Investment finančníka Igora Faita koupila poloviční podíl ve firmě Central European Energy Services, která se zabývá obchodováním s plynem a elektřinou na burzovních i mimoburzovních trzích. Jet Investment o tom informoval na webu.

Tedom název firmy změnil na Tedom Trading, jejím získáním chce posílit svou základnu pro poskytování takzvaných smart služeb v energetice. „Jde o dlouhodobou strategii celé skupiny Tedom, naší vizí je posunout se od pouhé výroby kogeneračních jednotek ke smart energetice, tedy novému modelu energetiky, který charakterizuje zejména decentralizace různých energetických zdrojů,“ uvedl generální ředitel Tedomu Vladimír Hlavinka.

Tedom uvedl, že pomocí nově získané společnosti se mu podaří vytvořit vlastní energetický ekosystém, který začíná výrobou kogeneračních jednotek, pokračuje jejich provozováním a výrobou energií prostřednictvím firmy Tedom Power. Na výrobu navazuje maloobchodní prodej vyrobené energie koncovým zákazníkům firmou Tedom energie.

Tedom Trading umožní vyrobenou energii prodávat nebo naopak kupovat na velkoobchodním trhu, ale současně také dokáže díky vlastnímu agregačnímu bloku poskytovat služby výkonové rovnováhy pro Českou přenosovou soustavu, tedy udržovat stabilitu v okamžicích nedostatku nebo přebytku elektřiny v síti. Pro poskytování této služby získal Tedom certifikaci letos na jaře.

„Tedom je tak nyní schopen nabídnout svým zákazníkům zajímavé obchodní modely od zapojení se do agregačního bloku až po vytvoření vlastního bloku na základě poskytnutí licence na softwarové řešení pro agregační blok. Plné využití potenciálu kogenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny či jakéhokoli malého zdroje energie je totiž možné pouze jeho sdružením do virtuální elektrárny s podobnými zdroji,“ dodal Hlavinka.

Tedom vyrábí plynové kogenerační jednotky, tedy zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, případně i chladu. Provozuje také energetické zdroje na skládkách komunálního odpadu a servisní síť. Od roku 2016 má v Německu dceřinou firmu Tedom Schnell.

Společnost Jet Investment získala majoritu ve firmě Tedom v roce 2019, o rok později prostřednictvím svého fondu Jet 2 koupila i zbylý podíl Tedomu.