Taky se vám na nočním stolku kupí knihy, které jste si chtěli přečíst, ale v každodenním shonu vám na ně prostě nezbyl čas? Teď je ideální doba na odstranění některých čtenářských restů. A když už se pustíte do nové knihy, proč nespojit zábavné s užitečným? Profesionálně užitečným.

Čtěte také: Za dobré vysvědčení knihu! 15+1 nejlepších knížek pro děti všeho věku

Společnost NPD vede statistiku nejprodávanějších knih o managementu lidí. Tak se pojďme podívat na nejprodávanější kousky z období od června 2016 do června 2017. Tři knihy jsou k dostání i v češtině, u těch ostatních si můžete pocvičit i své jazykové dovednosti.

Začněte s proč (Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action)
Autor: Simon Sinek
Autor této knihy říká, že pokud chcete prodat nějaký produkt nebo protlačit určitou myšlenku, nikdy nezačínejte popisem, o co se jedná, ale pokuste se vysvětlit, proč daná věc vznikla. Simon Sinek ve svém proslovu na TedTalk v roce 2009 představil myšlenky, které jsou základem této knihy, a tento jeho proslov se stal třetím nejsledovanějším videem v historii TedTalk. Za příklad uvádí společnost Apple, která vždy měla tendenci „myslet jinak“ a nezaměřovala se výhradně na produkty. Původně etnograf Sinek je mistrem v předkládání složitých myšlenek v jednoduché formě.


Emoční inteligence (Emotional Intelligence 2.0)
Autoři: Travis Bradberry a Jean Greaves
Emoční inteligence je schopnost rozpoznat emoce ostatních i ty vlastní a nakládat s nimi a tato kniha vám pomůže v rozvoji této dovednosti. Kniha se zaměřuje na čtyři oblasti: sebevědomí, sebeovládání, sociální vědomí a vztahové vedení. Něco málo z recenzí: „Čitelné a plné skvělých nápadů, připravte si zvýrazňovač! Díky této knize jsem méně ve stresu, lépe kontroluji vlastní myšlenky a pocity a lépe vycházím s rodinou, přáteli i spolupracovníky.“ Autoři jsou zakladatelé společnosti TalentSmart.


Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win
Autoři: Jocko Willink a Leif Babin
Jocko Willink a Leif Babin jsou veteráni z Iráku. V každé kapitole popisují jednu z bojových akcí a vysvětlují, jaké strategie v jejich rámci byly použity a jak by se daly využít v podnikání. Vůdci musí vždy nést odpovědnost za výsledky a každý člen týmu musí být plně srozuměn s cílem mise. Srozumitelnost, přehlednost a struktura této knihy jsou jejími nejsilnějšími stránkami. Jocko Willink a Leif Babin jsou spoluzakladatelé společnosti Echelon Front, kde oba pracují jako instruktoři a trenéři.


The Ideal Team Player: How to Recognize and Cultivate The Three Essential Virtues
Autor: Patrick Lencioni
Desátá kniha tohoto autora je rozdělena do dvou částí. První začíná bajkou o obchodním řediteli, který se snaží zachránit svou firmu tím, že oživuje kulturu týmové práce. V mnohem kratší druhé části autor popisuje „tři ctnosti ideálního týmového hráče“, kterými jsou pokora, hlad a chytrost, a jak tyto vlastnosti využívat v praxi. Každá z knih tohoto autora má vrozenou schopnost čtenáře zaujmout a pomoci mu úspěšně aplikovat poznatky získané četbou v praxi. Snadné, leč velice praktické čtení. Než se stal zakladatelem a konzultantem společnosti Table Group, pracoval Lencioni ve společnostech Bain, Oracle a Sybase.


Jak z dobré firmy udělat skvělou
Autor: Jim Collins
Spolu s týmem výzkumníků zkoumal autor knihy firmy, které se z průměrných staly skvělými a dokázaly se na vrcholu udržet alespoň 15 let. Mezi 11, které nakonec vybral, se vyskytovala známá jména jako Gillette, Kroger nebo Wells Fargo. Kniha představuje postupy, které všechny tyto společnosti následovaly. Jedním z příkladů může být tzv. teorie ježka. Ta říká, že každá společnost by se měla zaměřit na propojení tří základních kritérií a položit si následující otázky: V čem můžeme být nejlepší na světě? Co je naším hnacím motorem? A co je naše vášeň? Několik let po publikaci byla kniha kritizována za to, že chválila společnosti, které následně zbankrotovaly nebo měly jiné vážné potíže, jako třeba Circuit City nebo Fannie Mae. Jim Collins, bývalý stanfordský profesor, nyní vede laboratoř managementu v Boulderu, kde poskytuje poradenské služby a vede výzkum.