Benátky, město prosycené historií a tajemstvím, se znovu dostává do popředí světové umělecké scény díky šedesátému ročníku mezinárodní výstavy umění Biennale Arte, tentokrát s podtitulem „Stranieri Ovunque“ (Cizinci všude).

Letošní bienále, jehož kurátorem je Adriano Pedrosa, přesahuje rámec pouhé umělecké výstavy; je hlubokým pojednáním o kulturní výměně, ekologické udržitelnosti a provázanosti globální identity. Od 20. dubna do 24. listopadu 2024 Biennale promění Benátky v paletu multikulturního dialogu a představí díla, která provokují, inspirují a stmelují.

Zde je osm pavilonů a výstav, které v letošním programu nejvíce vynikají.

Německý pavilon – v Giardini

Výstava „Thresholds“ (Prahy) v Německém pavilonu, kterou sestavila kurátorka Çağla Ilk, reaguje na nejasné zóny oddělující národy, kultury a historické epochy. Umělci Yael Bartana a Ersan Mondtag letos stojí v čele podnětné expozice, která sleduje koncept sounáležitosti prostřednictvím smíšených médií, včetně místně specifických instalací a audiovizuálních děl.

Expozice se rozpíná až k La Certosa a umožňuje návštěvníkům fyzicky překročit vody, čímž odráží metaforické hranice uměleckých děl a obohacuje tak dialog o migraci a interakci odlišných kultur.

Francouzský pavilon – v Giardini

Julien Creuzet, podporovaný fondem Chanel Culture Fund, představuje ve Francouzském pavilonu komplexní zvukovou a vizuální pouť, která čerpá z jeho karibských kořenů. Výstava kombinuje digitální média, zvukové instalace a poetické koláže, a tvoří tak sugestivní narativ napříč kontinenty a historií.

Creuzetova tvorba často obsahuje prvky odkazující na zaoceánské plavby a kulturní synkretismus, které ilustrují propojenost globálních diaspor a přetrvávající ozvěny koloniální historie v současných kulturních projevech.

Dánský pavilon – v Giardini

Inuuteq Storch promění Dánský pavilon výstavou „Rise of the Sunken Sun“ (Vzestup potopeného slunce), podmanivou fotografickou esejí o současném životě v Grónsku provázanou s historickými obrazy.

Storchovo dílo vtáhne návštěvníky do každodenní reality a drsné, malebné krajiny Grónska. Zvuková kulisa výstavy, která obsahuje ambientní arktické zvuky, dotváří vizuální příběh a zprostředkovává multisenzorickou úvahu o grónské identitě, houževnatosti a dopadu environmentálních a kulturních změn na domorodé komunity.

Senegalský pavilon – v Arsenale

V Senegalském pavilonu se při své premiéře představí umělecká díla Alioune Diagneho s názvem „Bokk“ (Hranice). Diagne ve svých obrazech využívá pestrou paletu a roztříštěné kompozice připomínající skládačku, jimiž reflektuje témata komunity, každodenního života a společenských problémů v Senegalu.

Senegalský pavilon na Biennale Arte 2024
Foto Ugo Carmeni

Ústřední prvek, tradiční kánoe zdobená senegalskými textiliemi, symbolizuje migrační pouti i vzájemně propletené lidské osudy a slouží jako hloubavý komentář o jednotě a sdílených příbězích, které utvářejí lidskou existenci.

Rumunský pavilon – v Giardini

V Rumunském pavilonu prezentuje Șerban Savu výstavu „What Work Is“ (Co je práce), kde se prostřednictvím série hluboce lidských obrazů zamýšlí nad dichotomií práce a volného času. Savu zachycuje klidné okamžiky každodenního života a často zobrazuje jednotlivce v rozjímavých pozicích před kulisou, která odkazuje k narušení jejich rutiny.

Jeho díla zasazená do proměnlivé ekonomické reality Rumunska vybízejí diváky k zamyšlení nad konkrétními, osobními dopady společenských změn a všeobecnou potřebou hledat rovnováhu mezi prací a odpočinkem.

Pavilon Čínské lidové republiky – v Arsenale

Čínský pavilon představí tematickou výstavu „Atlas: Harmony in Diversity“ (Atlas: harmonie v pestrosti), která elegantně proplouvá kontinuitou mezi starobylými čínskými uměleckými tradicemi a současnými výtvarnickými projevy.

Expozice je rozdělena na segmenty „Collect“ (Hromadit) a „Translate“ (Překládat) a zahrnuje digitální archiv historických uměleckých děl spolu s novodobými výtvory, jež se těmito artefakty inspirují. Toto prolnutí rozvíjí dialog, který nejenže překlenuje věky, ale také zdůrazňuje univerzální témata harmonie a kulturní kontinuity.

Pavilon Spojených států – v Giardini

Pestrobarevná výstava Jeffreyho Gibsona v Pavilonu Spojených států oslavuje rozmanitost domorodých a multikulturních vlivů prostřednictvím tradičních řemesel, jako je korálkování a zpracování textilu, v kombinaci s moderními uměleckými prvky.

Gibsonovy instalace a výtvarná díla vytvářejí dynamický narativní prostor, který opětovně zkoumá a oslavuje komplexnost amerických identit a zdůrazňuje bohaté, často nedostatečně zastoupené příběhy domorodých a menšinových komunit v rámci širšího amerického dialogu.

Mezinárodní výstava Adriana Pedrosy

Kurátor Adriano Pedrosa připravil ústřední výstavu letošního Biennale „Stranieri Ovunque“, která představuje díla 331 umělců zaměřená na témata migrace a identity. Nepřehlédnutelná je gigantická nástěnná malba na fasádě centrálního pavilonu bienále v Giardini, kterou vyzdobila skupina domorodých amazonských umělců „Movement dos Artists Uni Kuin“.

Výstava klade důraz na textilie a rodinná dědictví, čímž podněcuje diskusi o sdílených a odlišných zkušenostech, které definují lidstvo. Prostřednictvím tohoto globálního plátna Pedrosa vybízí návštěvníky, aby cizinu nevnímali jako vzdálenou nebo jinou, ale jako nedílnou součást kolektivního lidského příběhu.