„Bylo mi jasné, že jestli to chci někam dotáhnout, tak tomu musím dávat víc, než tomu dávají ostatní,“ říká Tomáš Voltr. Spoluzakladatel, výkonný ředitel a místopředseda představenstva investiční skupiny Energy financial group (EFG) je skutečně jiná liga.

Do roku 2012 byl profesionálním sportovcem – reprezentoval Česko v rychlostní kanoistice – a dnes ve svých devětadvaceti letech má rodinu, dvě děti, jezdí Teslou 3, běhá triatlon a šéfuje jedné z nejprogresivnějších firem na tuzemském energetickém trhu se skupinovým obratem kolem 150 milionů korun.

Skupina, s níž je Tomáš Voltr spjat od začátku, se zaměřuje na investice do výstavby, provozu a inovací ekologicky šetrných zařízení, využívajících druhotné suroviny a obnovitelné zdroje energie. Firma s hodnotou 1,2 miliardy korun se dnes zabývá především výrobou biometanu („obnovitelného“ zemního plynu), a to z biologicky rozložitelného odpadu.

„Na začátku byla vize kamaráda z kanoistiky Iva Skřenka o elektrárně, která zpracuje odpady, a vyrobí z nich něco užitečného,“ říká Tomáš Voltr o startu EFG, k němuž jej v jeho jednadvaceti letech přizval právě Skřenek.

Voltr tehdy sbíral byznysové zkušenosti v oboru finančního poradenství. „Ve všem, co dělám, jsem se už tenkrát snažil najít nějakou přidanou hodnotu – nebavila by mě práce, která by byla jen obchod s cílem vydělat peníze.“ A přidanou hodnotou tu pro něj byla ekologie.

Šéf EFG Tomáš Voltr | Foto Jan Mudra

V roce 2012 proto začal s hledáním lokality a vyjednáváním s úřady ohledně první odpadářské bioplynky. Ta vyrostla v Rapotíně a v roce 2016 byl spuštěn provoz – spolu se vznikem EFG. V perspektivní oblasti se začalo dařit shánět menší investory a Skřenkovi s Voltrem se rychle otevíral potenciál nového trhu.

Kolem rapotínské bioplynky se začaly utvářet přirozené synergie: vznikla společnost EFG Waste logistic, díky níž si odpad pro bioplynové stanice – po akvizici elektrárny Mostek Energo přibyla do portfolia EFG BPS ve Vyškově – zaštiťují v EFG částečně sami.

„Na odpadářích tak nejsme úplně závislí, což je pro nás konkurenční výhoda,“ říká Voltr. Vloni se pak EFG dostala k plánované veřejné emisi dluhopisů.

Skupina dorostla do potřebné velikosti ve správnou chvíli.

„Spojujeme dva světy,“ říká k tomu devětadvacetiletý šéf společnosti. „Jeden je energetický a projektový ve smyslu zpracování odpadů a obnovitelných zdrojů energie, druhý finanční, kde se mohou investoři podílet na společensky odpovědně zaměřených projektech.“

Jeho skupina dorostla do potřebné velikosti ve správnou chvíli. V souvislosti se současným důrazem na zelenou politiku Evropské unie a společenskou a ekologickou zodpovědnost firem chce dnes každý vědět, jaký environmentální dopad má to které podnikání.

„Mění se legislativa i trh, tento typ projektů vyhledávají i banky a investoři,“ shrnuje Voltr. Nebylo to tak vždycky – když společnost začínala, bylo naopak nutné lidem vysvětlovat, v čem vůbec její přidaná hodnota spočívá.

„Stojíme před velikou výzvou, kterou je klimatická krize, a proto je nutné více než kdy dřív spojit síly a společně investovat do ekologicky šetrných projektů,“ konstatuje mladý podnikatel.

„Naší strategií není konkurovat velkým společnostem, ať už se jedná o velké energetické skupiny, nebo o odpadáře. Naopak s nimi chceme spolupracovat,“ přibližuje svou vizi.

Což se daří: EFG svým zpracováním odpadu dokonce vytvářejí koncovku, která je s ohledem na novou odpadovou legislativu nezbytná. „Odpadový zákon se vyvíjí, obce musí recyklovat odpady a poplatky na skládkách se zvyšují,“ vysvětluje Voltr.

Stejně díky vývoji legislativy roste ze strany velkých společností působících i na tuzemském trhu poptávka po ryze českém biometanu. EFG tak přispívá k ozelenění energetického mixu jejich portfolia.

Společnost začínala ve dvou lidech a dnes má více než šedesátku zaměstnanců. Rozšiřuje se bioplynka v Rapotíně i ve Vyškově, firma se zajímá o expanzi na zahraniční trhy (aktuálně Slovensko) a trh je pro ni vzhledem k příznivému vývoji legislativy odpadového hospodářství nastaven více než optimisticky.

Foto Jan Mudra

„Expanzi do zahraničí máme v plánu nejen v segmentu bioplynu, ale obnovitelných zdrojů obecně,“ říká Voltr a dodává, že velký potenciál v současné chvíli spatřují ve fotovoltaice, kterou ostatně plánuje osadit i svůj dům.

Kanoistiky na profesionální úrovni se kvůli tomu všemu musel sice vzdát, ale neznamená to, že by si z ní do firmy neodnesl vůbec nic. Může to působit nečekaně, ale velkou část osazenstva kanceláře EFG dnes tvoří aktivní nebo bývalí kanoisté.

„Nějak se to prolnulo tak, že část z nás má vystudovanou energetiku nebo jiný technický obor,“ říká k tomu Voltr, sám absolvent stavební průmyslovky. „To jádro lidí se díky propojení kanoistů Iva Skřenka, Petra Štěrby a mě, zná dlouhou dobu. Je mezi nimi velká důvěra a všichni máme sportovního ducha.“