skip to main content
Šéfové Česka

Od kánoe k energii budoucnosti. Ve všem hledám přidanou hodnotu, říká Tomáš Voltr

„Bylo mi jasné, že jestli to chci někam dotáhnout, tak tomu musím dávat víc, než tomu dávají ostatní,“ říká Tomáš Voltr. Spoluzakladatel, výkonný ředitel a místopředseda představenstva investiční skupiny Energy financial group (EFG) je skutečně jiná liga.

Do roku 2012 byl profesionálním sportovcem – reprezentoval Česko v rychlostní kanoistice – a dnes ve svých devětadvaceti letech má rodinu, dvě děti, jezdí Teslou 3, běhá triatlon a šéfuje jedné z nejprogresivnějších firem na tuzemském energetickém trhu se skupinovým obratem kolem 150 milionů korun.

Skupina, s níž je Tomáš Voltr spjat od začátku, se zaměřuje na investice do výstavby, provozu a inovací ekologicky šetrných zařízení, využívajících druhotné suroviny a obnovitelné zdroje energie. Firma s hodnotou 1,2 miliardy korun se dnes zabývá především výrobou biometanu („obnovitelného“ zemního plynu), a to z biologicky rozložitelného odpadu.

„Na začátku byla vize kamaráda z kanoistiky Iva Skřenka o elektrárně, která zpracuje odpady, a vyrobí z nich něco užitečného,“ říká Tomáš Voltr o startu EFG, k němuž jej v jeho jednadvaceti letech přizval právě Skřenek.

Voltr tehdy sbíral byznysové zkušenosti v oboru finančního poradenství. „Ve všem, co dělám, jsem se už tenkrát snažil najít nějakou přidanou hodnotu – nebavila by mě práce, která by byla jen obchod s cílem vydělat peníze.“ A přidanou hodnotou tu pro něj byla ekologie.

Šéf EFG Tomáš Voltr | Foto Jan Mudra

V roce 2012 proto začal s hledáním lokality a vyjednáváním s úřady ohledně první odpadářské bioplynky. Ta vyrostla v Rapotíně a v roce 2016 byl spuštěn provoz – spolu se vznikem EFG. V perspektivní oblasti se začalo dařit shánět menší investory a Skřenkovi s Voltrem se rychle otevíral potenciál nového trhu.

Kolem rapotínské bioplynky se začaly utvářet přirozené synergie: vznikla společnost EFG Waste logistic, díky níž si odpad pro bioplynové stanice – po akvizici elektrárny Mostek Energo přibyla do portfolia EFG BPS ve Vyškově – zaštiťují v EFG částečně sami.

„Na odpadářích tak nejsme úplně závislí, což je pro nás konkurenční výhoda,“ říká Voltr. Vloni se pak EFG dostala k plánované veřejné emisi dluhopisů.

Skupina dorostla do potřebné velikosti ve správnou chvíli.

„Spojujeme dva světy,“ říká k tomu devětadvacetiletý šéf společnosti. „Jeden je energetický a projektový ve smyslu zpracování odpadů a obnovitelných zdrojů energie, druhý finanční, kde se mohou investoři podílet na společensky odpovědně zaměřených projektech.“

Reklama

Jeho skupina dorostla do potřebné velikosti ve správnou chvíli. V souvislosti se současným důrazem na zelenou politiku Evropské unie a společenskou a ekologickou zodpovědnost firem chce dnes každý vědět, jaký environmentální dopad má to které podnikání.

„Mění se legislativa i trh, tento typ projektů vyhledávají i banky a investoři,“ shrnuje Voltr. Nebylo to tak vždycky – když společnost začínala, bylo naopak nutné lidem vysvětlovat, v čem vůbec její přidaná hodnota spočívá.

„Stojíme před velikou výzvou, kterou je klimatická krize, a proto je nutné více než kdy dřív spojit síly a společně investovat do ekologicky šetrných projektů,“ konstatuje mladý podnikatel.

„Naší strategií není konkurovat velkým společnostem, ať už se jedná o velké energetické skupiny, nebo o odpadáře. Naopak s nimi chceme spolupracovat,“ přibližuje svou vizi.

Což se daří: EFG svým zpracováním odpadu dokonce vytvářejí koncovku, která je s ohledem na novou odpadovou legislativu nezbytná. „Odpadový zákon se vyvíjí, obce musí recyklovat odpady a poplatky na skládkách se zvyšují,“ vysvětluje Voltr.

Stejně díky vývoji legislativy roste ze strany velkých společností působících i na tuzemském trhu poptávka po ryze českém biometanu. EFG tak přispívá k ozelenění energetického mixu jejich portfolia.

Společnost začínala ve dvou lidech a dnes má více než šedesátku zaměstnanců. Rozšiřuje se bioplynka v Rapotíně i ve Vyškově, firma se zajímá o expanzi na zahraniční trhy (aktuálně Slovensko) a trh je pro ni vzhledem k příznivému vývoji legislativy odpadového hospodářství nastaven více než optimisticky.

Foto Jan Mudra

„Expanzi do zahraničí máme v plánu nejen v segmentu bioplynu, ale obnovitelných zdrojů obecně,“ říká Voltr a dodává, že velký potenciál v současné chvíli spatřují ve fotovoltaice, kterou ostatně plánuje osadit i svůj dům.

Kanoistiky na profesionální úrovni se kvůli tomu všemu musel sice vzdát, ale neznamená to, že by si z ní do firmy neodnesl vůbec nic. Může to působit nečekaně, ale velkou část osazenstva kanceláře EFG dnes tvoří aktivní nebo bývalí kanoisté.

„Nějak se to prolnulo tak, že část z nás má vystudovanou energetiku nebo jiný technický obor,“ říká k tomu Voltr, sám absolvent stavební průmyslovky. „To jádro lidí se díky propojení kanoistů Iva Skřenka, Petra Štěrby a mě, zná dlouhou dobu. Je mezi nimi velká důvěra a všichni máme sportovního ducha.“