Trojice NFT, kterou šlechtický rod Lobkowiczů nabídl v aukci, aby získal peníze na obnovu svých nemovitostí a uměleckých děl, se prodala za 36,71 etheru. To je podle aktuálního kurzu tři miliony korun. Na informaci upozornil server E15, který se odkazuje na otevřený aukční portál pro digitální umění SuperRare, jehož prostřednictvím dražba proběhla.

Rodina Lobkowiczů po pádu komunismu získala zpět nemovitosti a velké množství uměleckých děl a historických artefaktů. Tyto památky jsou považovány za národní kulturní dědictví.

Péči o své sbírky se rodina snaží financovat například prostřednictvím příjmů z turistiky. Nyní vsází na popularitu NFT.

NFT je zkratka anglického non-fungible token, česky nezaměnitelný token, tedy nezaměnitelný elektronický klíč. Je to digitální dílo s certifikátem pravosti, které se teoreticky nedá odcizit. V posledních letech jejich popularita mezi sběrateli prudce stoupá, přičemž některé NFT se v aukcích prodaly i za několik milionů dolarů.

Mohou to být buď jen digitálně vytvořená díla, nebo digitalizované verze skutečných děl. Je možné je darovat nebo s nimi obchodovat, ale není možné je pozměnit nebo rozmnožit.