„Vybudovat rodinné bohatství je umění, udržet ho je ale úplně jiná disciplína, ve které většina lidí selhává. První generaci dětí nepřežije sedmdesát procent rodinných majetků, druhou generaci dětí nepřežije už devadesát procent,“ říká Vladimír Fichtner, zakladatel stejnojmenné společnosti, která pomáhá českým byznysmenům spravovat více než deset miliard korun.

Začátky příběhu Vladimíra Fichtnera, zakladatele Fichtner Wealth Managers a tváře podcastu Mezi rentiéry, jsou spjaté s Petrem Kellnerem. „Byl jsem šestým zaměstnancem PPF, takže jsem byl od začátku u toho nejzajímavějšího,“ vzpomíná.

Do PPF přišel jako ajťák, ale přičichl k marketingu i k práci operátora malého „call centra“, když se rozjížděla kuponová privatizace. A když se v Praze otevřela burza, byl mezi prvními, kteří tam obchodovali. „Byla to velká škola, všechno jsme se teprve učili. Třeba, že existuje nějaká funkce portfolio manažera,“ dodává s úsměvem.

Získané zkušenosti ho už v 29 letech katapultovaly do čela české pobočky globální investiční skupiny Pioneer Investments. „Kolegové v Bostonu říkali, že v takovém věku to je pro ně nepředstavitelné. Že oni ve čtyřiceti možná budou portfolio manažeři. Byli jsme prostě v Česku hodně šťastná generace,“ říká.

Korporát opustil v roce 2003 a s manželkou Radkou se vrhli do rozjezdu vlastní investičněporadenské firmy. Právě zkušenost z Pioneer Investments formovala jeho filozofii, která se později otiskla v přístupu Fichtner Wealth Managers k investičnímu poradenství.

Ochrana rodinného majetku na prvním místě

Z první ruky totiž sledoval ztráty klientů při prasknutí internetové bubliny kolem roku 2000. „Tehdy jsem kolem sebe viděl poklesy jmění o padesát i více procent. Pro spoustu lidí to byly fatální ztráty. To mě motivovalo při vytváření přístupu ke správě našeho vlastního rodinného majetku, stejně jako služeb, které dnes nabízíme klientům,“ popisuje Vladimír Fichtner.

Hrozeb pro rodinné bohatství je přitom spousta. „Největším nepřítelem je inflace. V posledních letech jsme se přesvědčili, že i v Česku dokáže hodně užírat z rodinného bohatství. Zodpovědný přístup proto musí chránit majetek právě před inflací, ale i celou řadou dalších negativních scénářů,“ doplňuje Josef Podlipný, který u Fichtner Wealth Managers působí tři roky jako obchodní ředitel a partner.

Wealth management je pro lidi, kteří si včas uvědomí, že rodinné bohatství je víc než jen majetek.

Josef Podlipný

Předtím dlouhá léta pracoval na manažerských pozicích ve velkých bankách, jejichž přístup mu ale ne vždy vyhovoval. Má totiž zkušenosti se správou majetku jako představitel čtvrté generace rodiny, která měla už za první republiky grunt, továrny i další byznys. Díky tomu dobře ví, co všechno se může pokazit.

„Naše rodina ve dvacátém století zažila několik pádů, kdy její majetek nespadl jen na nulu, ale dokonce do záporných hodnot, zažila vyvlastnění v roce 1948, ale i měnovou reformu o několik let později. Velkou zkušeností pro mě byl i průběh restituce po roce 1989,“ popisuje.

Myslet na všechny scénáře

Fichtner a Podlipný při správě majetku využívají něco, čemu říkají scénářové přemýšlení. „Nespoléháme jen na jeden scénář. Nesázíme všechno jen na to, že bude dobře. Jsme připraveni i na těžké ekonomické situace. Pokud je řešíte až ve chvíli, kdy nastanou, jste zatíženi stresem i emocemi a děláte chyby,“ konstatuje Josef Podlipný.

A stejně radí i klientům. Všeobecně známé poučky o diverzifikaci tak Fichtner Wealth Managers posouvají na další level: dbají na diverzifikaci třídy aktiv, oborů, měn i právních a ekonomických systémů.

„Alespoň polovina majetku by měla být v zahraničí. Švýcarsko, Lucembursko, USA… Měnově potom můžou tvořit dolarové instrumenty i polovinu portfolia, po čtvrtině euro a koruna,“ nechává Fichtner nahlédnout pod pokličku své desítkami let prověřené strategie.

Pro koho jsou poradenské služby v oblasti wealth managementu určené? Podle Fichtnera se jedná o úspěšné lidi, majitele firem, jejichž majetek se pohybuje od stovek milionů korun do miliard. A podle Podlipného také o lidi, kteří jsou si vědomi toho, že v životě jde o víc než jen o hromadění majetku. „Wealth management je pro lidi, kteří si včas uvědomí, že rodinné bohatství je víc než jen majetek, nechtějí obětovat vztahy a třeba chtějí i zajistit předání hodnot dalším generacím,“ míní.

Odměna za úspěch

Čísla naznačují, že Fichtner Wealth Managers jsou ve svém přístupu úspěšní. Finanční majetek, se kterým klientům pomáhají, už překonal hodnotu deseti miliard.

„Začínal jsem jako ajťák, proto od začátku velkou část našich klientů tvořili majitelé IT firem. Jeden z nich, kterému jsme se starali o dva miliony, pak prodal firmu za půl miliardy,“ vrací se Fichtner do roku 2008, kdy jeho byznys prošel zlomem.

Tehdy se ještě necítil natolik pevný v kramflecích, aby kývl na pomoc při správě půlmiliardového jmění. Místo toho zkusil pro klienta zorganizovat výběrové řízení na privátní banku, které by mohl majetek s důvěrou svěřit. „Ale přišlo velké rozčarování,“ podotýká.

Nezamlouval se mu přístup privátních bankéřů. „Mluvili hatmatilkou, které mladý nadprůměrně inteligentní úspěšný zakladatel firmy vůbec nerozuměl. A nedokázali vysvětlit nehoráznou strukturu poplatků,“ dodává Fichtner.

Vladimír Fichtner (vlevo) a Josef Podlipný | Foto Luboš Wišniewski

Jádrem jeho byznys modelu je success fee – většinu odměny za služby klient platí, až když se daří. Bankéři něco takového odmítali. „Jeden mi řekl, že by se tak přece neuživili,“ krčí rameny Fichtner. I proto nakonec kývl a pustil se do investičního poradenství na nové úrovni.

Počet klientů i velikost portfolia pak rostly. Postupně a v přímé úměře s důvěrou klientů. „Nejprve si nás chtěli vyzkoušet, ale jakmile zjistili, že nám mohou důvěřovat, začali na nás spoléhat víc a víc,“ popisuje zakladatel a hlavní investiční stratég společnosti.

Ilustruje to příkladem klienta, který si na začátku nechal radit se správou třiceti milionů, dalších sto milionů mu obhospodařovala švýcarská banka. „Postupně se ale poměr vyrovnal půl napůl a dnes mu pomáháme spravovat jmění v hodnotě jeden a půl miliardy,“ podotýká Vladimír Fichtner.

Díky jeho profesnímu backgroundu tvoří pořád velkou část klientů lidé z IT. Poslední tři roky se to ale mění. Fichtner se totiž stáhl do pozadí jako stratég a s manželkou předali většinový podíl partnerům, kteří firmu řídí a zároveň přitahují nové klienty z jiných oborů.

„Jsou to převážně úspěšní podnikatelé, kteří prahnou po srozumitelnosti, férovosti, porozumění i možnosti ovlivňovat budoucnost, to znamená moudří lidé, v jejichž rukou se díky tomu, že na to nejsou sami, stává majetek rodinným bohatstvím,“ shrnuje současnou klientelu Fichtner Wealth Managers Josef Podlipný