skip to main content
Šampaňské

Udržitelný luxus. Francouzská vinařství budou vyrábět o něco zelenější bublinky

Začátek roku 2020 se nese ve znamení změn pro francouzská vinařství.  Rozhodnutí Comité du Champagne, komise sdružující aktéry zapojené do produkce a distribuce šampaňského, do pěti let z odvětví zcela vypustit herbicidy udává ekologický směr pro další produkci jednoho ze symbolů francouzské joie de vivre. 

Už více než 10 let bublinky pronikají i do problematiky udržitelného rozvoje. Mezi lety 2013 a 2018 se uhlíková stopa každé lahve šampaňského snížila o 20 procent. Champagne je prvním vinařským odvětvím na světě, které začalo měřit svou uhlíkovou stopu a identifikovalo největší zdroje znečištění.

V roce 2014 dokonce komise začala vydávat certifikát Udržitelného vinařství v Champagni. Ukazatel vyvinutý speciálně pro tuto oblast se zaměřuje na biodiverzitu, zdraví rostlin, hnojení a zavlažování. Kritéria zahrnují udržitelnost krajiny, prvky cirkulární ekonomiky nebo už zmíněné snižování uhlíkové stopy.

Čím dál udržitelnější šampaňské

Ekologické snahy už oblastí šumivého vína rezonují několik let, ale události letošního roku jsou opravdu revoluční. S rozhodnutím Comité du Champagne zcela se do roku 2025 vzdát herbicidů, zmizí z vinařské kultury celá kategorie pesticidů.

Toto rozhodnutí přichází v době, kdy se proti používání pesticidů, zejména glyfosátu, ozývají stále silnější hlasy z řad spotřebitelů. Komise dále vyzvala své členy, aby co nejdříve přešli na alternativní způsoby pěstování.

Pokud budou tyto procesy pokračovat a absence herbicidů se stane pro pěstování šampaňského nutnou podmínkou, objeví se v odvětví další, ještě zelenější iniciativy.

O krok dál už je šampaňský dům Ruinart, který po dvou letech výzkumů představil nový obal: ekologický, bez plastů, stoprocentně recyklovatelný a výrazně lehčí. Tento obal, který nahradí stávající krabice, bude představen na červnovém veletrhu Vivatech a od posledního kvartálu tohoto roku začne postupně pronikat do západní Evropy.

Reklama

„Tímto novým obalem Maison Ruinart potvrzuje svou roli průkopníka v Champagni a své ambice v oblasti sociální i environmentální odpovědnosti,“ vysvětluje Frédéric Dufour, prezident značky.

Maison Ruinart, průkopník ekologického designu

Maison Ruinart, úplně první šampaňský dům, se snaží stále přicházet s něčím novým již od svého založení v roce 1729. Ať už šlo o vytvoření růžového šampaňského, spolupráci s umělci, nebo, jak je tomu dnes, vývoj ekologických obalů z ultratenkých dřevěných vláken, která kromě toho, že pocházejí pouze z ekologicky spravovaných evropských lesů, jsou také plně rozložitelná. 

Obal na první pohled podobný papíru těsně obepíná křivky lahve, ale nijak neovlivňuje chuť slavného šampaňského. Jeho surový vzhled má evokovat historické sklepy domu, zanesené na seznam UNESCO.

Jedná se však jen o jeden z kroků společnosti za ekologičtější produkcí, od hroznů až po ochutnávku, která kromě balení zahrnuje třeba i propagaci. Nové balení je navíc devětkrát lehčí než to předchozí a snižuje uhlíkovou stopu lahví o 60 procent oproti těm aktuálním.

Upuštění od tradičního způsobu balení, který se od vín z oblasti Champagne očekává, nejenže ukazuje představu značky o novém, udržitelném luxusu, ale zároveň představuje i hozenou rukavici pro ostatní vinaře.