Pečlivě zvážit, nebo rovnou posečkat s případným uzavíráním nových byznysových kontraktů s ukrajinskou stranou. To radí Petr Žirovnický, majitel společnosti Brunnthaller, působící přes patnáct let na trhu země, kterou s obavami z válečného konfliktu sleduje celý svět.

„Minimálně dva tři měsíce bych byl velmi ostražitý. Stát dnes před uzavřením obchodní smlouvy na Ukrajině, pozoroval bych, jak se situace vyvine. Eskalace napětí může mít vliv i na sféru finančnictví, takže by mohly vzniknout problémy s bankovními zárukami,“ říká muž, jehož firma dodává na Ukrajinu technologické vybavení pro chov hospodářských zvířat.

Právě zemědělský průmysl je vedle letectví či strojírenství jedním z perspektivních oborů pro uplatnění českých firem na Ukrajině. Podle dat agentury CzechTrade s tamějším trhem pravidelně obchoduje 250 českých podniků a od loňského ledna do listopadu měl export na Ukrajinu hodnotu 31,7 miliardy korun, což dělá 0,7 procenta celkového vývozu.

Největší vývozní položkou byla podle CzechTrade zařízení pro celulární nebo jiné bezdrátové sítě a vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů či jiných dat – jejich export přesáhl 3,7 miliardy. Aktuální turbulentní a prakticky neodhadnutelný stav plynoucí z konfliktu však zamlžuje vyhlídky na další vývoj.

Ukrajinci jsou přesvědčeni, že Rusové jejich zemi obsazovat nebudou.

Zatím tak lze spíše sbírat postřehy insiderů. Žirovnický nabízí například zajímavý kontrast mezi velkým znepokojením Západu a jakýmsi stoickým klidem samotných Ukrajinců: „Mluvil jsem s nimi dnes ráno a jejich pocity bych shrnul asi takto – hele, příliš se tím netrápíme, Rusové na východě země byli víceméně už několik let.“

Podnikatel také tlumočí víru Ukrajinců, že Putin s vojskem nepůjde dál než do separatistických republik. „Aspoň takhle to tvrdí lidé, s nimiž jsem na Ukrajině hovořil. Jsou přesvědčeni, že jejich zemi Rusové obsazovat nebudou. A protože můj byznys se konkrétně odvíjí v oblastech, kterých se intervence netýká, nemám zatím žádný problém,“ dodává Žirovnický ve víře, že to takhle i vydrží.