Drobní podnikatelé sáhnou od září hlouběji do peněženek. Po půl roce musí znovu odvádět minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Vláda jim kvůli pandemii koronaviru tuto povinnost od března do srpna odpustila.

Celkem bylo prominuto 7,5 miliardy korun na zálohách na sociální pojištění a 6,9 miliardy korun na zálohách na pojištění zdravotní. Živnostníci za půl roku ušetřili kolem 30 tisíc korun.

Vláda odpustila placení záloh všem OSVČ, ať už podnikají na hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost. Živnostníci, pro které je podnikání hlavním zdrojem příjmů, platí letos minimální zálohy na sociální pojištění ve výši 2544 korun. Platbu za září musí podnikatelé poslat od prvního do posledního dne tohoto měsíce, nejpozději tedy 30. září.

U zdravotního pojištění jde o platbu minimálně 2352 korun. Tu je nutné provést nejpozději do osmého dne následujího měsíce, tedy do 8. října.

minimální zálohy na sociální pojištění: 2544 Kč
platba záloh na sociální pojištění: nejpozději do 30.9.
minimální zálohy na zdravotní pojištění: 2352 Kč
platba záloh na zdravotní pojištění: nejpozději do 8. října

V případě, že se s placením podnikatelé opozdí, je čekají pokuty ve výši 0,05 procenta z dlužného pojistného denně. O odpuštění platby nemuseli živnostníci žádat, změna se týkala automaticky všech. Pokud se ale o odpuštění záloh nedozvěděli včas a zaplatili ještě zálohu za březen, poslouží jako platba za září a OSVČ tak mohou další platbu poslat až za říjen.

Podnikatelé, kteří platí jen minimální zálohy, je nemusí doplácet. Ti, kteří mají nastavené vyšší částky, mohou rozdíl doplatit v průběhu roku 2020 nebo příští rok spolu s podáním ročního přehledu příjmů a výdajů OSVČ pro pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení.