Orlen Unipetrol koupil společnost Remaq zabývající se mechanickou recyklací odpadu. Skupina krokem rozvíjí své recyklační aktivity, díky kterým bude schopna lépe zpracovávat odpad a vyrábět z něj nová biopaliva a petrochemikále. Dokončení akvizice se předpokládá nejpozději do konce března 2023.

Orlen Unipetrol chce být do roku 2050 emisně neutrální, jedním z dílčích cílů je právě i rozvoj recyklačních aktivit tak, aby v roce 2030 až dvacet procent petrochemické produkce Unipetrolu vznikalo pomocí recyklace plastového a organického odpadu.

„Naše projekty v oblasti chemické recyklace plastů nám umožní realizovat principy cirkulární ekonomiky a současně nás přiblíží k naplnění cíle emisní neutrality skupiny Orlen do roku 2050. Akvizicí společnosti Remaq rozšíříme kompetence skupiny Orlen také v oblasti mechanické recyklace. Naší ambicí je všechny způsoby recyklace odpadu vhodně propojit a sestavit ucelený a plně funkční řetězec,“ uvedl předseda představenstva PKN Orlen Daniel Obajtek.

Remaq je nejvýznamnější a nejrychleji rostoucí společností recyklující plasty v České republice a zastává významnou pozici i na evropském trhu. Skupina Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů.