skip to main content
Breaking News

Univerzita Karlova vyvinula metodu, která předpoví průběh nemoci covid-19

Nově vznikající univerzitní společnost GeneSpector Innovations, s.r.o., podala patentovou přihlášku na novou diagnostickou metodu, která umožňuje z výtěru z nosohltanu předpovědět závažnost akutně probíhajícího infekčního onemocnění. 

Tato metoda byla vyvinuta týmem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a byla úspěšně ověřena v rámci PCR diagnostiky infekce SARS-CoV-2 a následného průběhu nemoci covid-19. V rámci ověřování se ukázalo, že je metoda použitelná i u dalších typů infekčních onemocnění.

Technologie dokáže při rutinním PCR testování vzorků z nosohltanu vyhodnotit, jaký bude mít pacient průběh onemocnění covid-19. Jinými slovy, ze vzorku odebraného v jakékoliv laboratoři pro PCR vyhodnocení se může zjistit nejenom to, jestli je, nebo není přítomný virus SARS-CoV-2, ale také jaký bude mít testovaný průběh nemoci covid-19.

Na této metodě je revoluční zejména její univerzálnost. I přes to, že u pacienta není prokázán koronavirus, mohou být v těle pacienta nastartované procesy pro boj s nemocí.

Reklama

Na základě tohoto screeningu je dále doporučena detailnější lékařská prohlídka, protože pacient pravděpodobně prochází nějakou nezjištěnou infekcí, na kterou je potřeba medicínsky reagovat. Novou technologii chválí i rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

GeneSpector Innovations, s.r.o., není první univerzitní spin-off společnost, jejíž činnost pomáhá snížit dopady pandemie covidu-19. Například díky převratné technologii testování na virus SARS-CoV-2 se podařilo při pandemické vlně pětkrát navýšit kapacity laboratoří, a vyhnout se tak jejich přetížení. 

V současnosti je 25 % provedených PCR testů na českém trhu založených na technologii spin-off společnosti Univerzity Karlovy. Část zisku se vrací na univerzitní půdu nebo do projektů, které mají společenský dopad. Nedávno byl například věnován milion korun Nadačnímu fondu Univerzity Karlovy. Peníze šly na výzvu pro studentské nápady na řešení pandemické situace.