Sport získá od státu půl miliardy korun navíc ve srovnání se schváleným rozpočtem na letošní rok. Národní sportovní agentura to vyjednala u ministerstva financí. Z navýšených prostředků se budou rozdělovat dotace klubům a tělovýchovným jednotám na provoz sportovišť, který výrazně podražil kvůli nárůstu cen energií, pořadatelům významných sportovních akcí a sportovním organizacím na činnost dětí a mládeže, která je přímo podporovaná z programu Můj klub.

Současná vláda při úpravách rozpočtu původně výrazně snížila výdaje na sport. V programu na provoz a údržbu zbylo jen necelých 100 místo loňských 550 milionů korun, takže ho NSA vůbec nevypsala. Ubyly také peníze na velké sportovní akce, které se v Česku konají.

Červnové jednání předsedy NSA Filipa Neussera s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou nebylo úspěšné a Česká unie sportu varovala, že zejména několikanásobné výdaje na energie mohou v krajním případě vést až k uzavírání a prodeji sportovišť. Problémy mají zejména ta energeticky náročná, jako jsou zimní stadiony a plavecké bazény. Navíc by se mohl ztížit přístup dětí ke sportu, protože rodiče by museli hradit zvýšené členské příspěvky.

Jednání NSA s ministerstvem financí pokračovala a resort financí souhlasil s navýšením prostředků o 500 milionů korun. „Chtěla bych poděkovat ministrovi financí i ostatním zaměstnancům ministerstva za schválení našeho návrhu. Sport je v největší existenční krizi za posledních třicet let a navýšení rozpočtu pomůže jak sportovištím, tak organizátorům sportovních akcí a dětským sportovním klubům před jejich zánikem,“ uvedla v tiskové zprávě první místopředsedkyně NSA Markéta Kabourková.

„Je potřeba si uvědomit, že v dotační výzvě Můj klub nejčastěji žádají sportovní kluby z malých obcí, které mají například jen několik desítek dětí a veškerou administrativu a účetnictví jim dělají rodiče nebo dobrovolníci po práci bez nároku na honorář,“ vysvětlila Kabourková.

Můj klub, jehož prostřednictvím putují peníze přímo do klubů a tělovýchovných jednot, rozděluje dotace zhruba 7000 organizacím připravujících sportovce v dětském a mládežnickém věku.