Tahle spolupráce vyrůstá z velkých a slavných historických kořenů, které přinesly revoluci v léčbě HIV a hepatitidy B. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) a americká farmaceutická společnost Gilead Sciences dnes oznámily obnovení společného výzkumného programu.

Gilead Sciences Research Centre at IOCB Prague (GSRC), jak se program nazývá, se zaměří na oblasti s naléhavými a nenaplněnými zdravotními potřebami. Gilead bude poskytovat finanční podporu a bude spolupracovat na několika vybraných projektech ÚOCHB v oblasti virových, zánětlivých a onkologických onemocnění.

Původně pětiletý program GSRC byl zahájen v roce 2006 a v letech 2011 a 2016 byl prodloužen pokaždé na dalších pět let. V rámci programu poskytovala společnost Gilead finanční podporu přes milion dolarů ročně na výzkumné projekty ÚOCHB v oblasti lidských nemocí. Po relativně krátké odmlce tak nyní dochází k navázání na předešlou spolupráci.

Partnerský výzkumný program se samozřejmě odvíjí od jedinečné provázanosti ÚOCHB a Gileadu z počátku 90. let, kdy si Gilead licencoval několik sloučenin objevených geniálním Antonínem Holým z ÚOCHB a ze tří z nich následně úspěšně vyvinul řadu léků zlepšujících životy milionů pacientů s HIV a hepatitidou B.

„S Gileadem nás pojí nejen úspěšná minulost, ale věřím, že i stejně zajímavá budoucnost,“ říká profesor Jan Konvalinka, ředitel ÚOCHB. „Nad rámec licenčních poplatků za léky proti HIV a hepatitidě typu B Gilead patnáct let v tomto programu podporoval vybrané projekty našich vědců zaměřené na vývoj nových terapií. Jsem moc rád, že v tom bude pokračovat,“ dodává Konvalinka.

Foto ÚOCHB / Tomáš Belloň.

ÚOCHB je unikátně bohatou vědeckou institucí nejen v tuzemském, ale i v celoevropském kontextu. Téměř pohádkové peníze přitékají do ústavu díky licenčním poplatkům za objevené látky, které farmaceutické firmy využívají pro výrobu léků, jejichž následný prodej přináší mnohamiliardové zisky.

O nejvyšší podíl ze sumy zhruba 180 milionů dolarů, které do ÚOCHB ročně přitečou, se postaral právě legendární chemik Antonín Holý, mimo jiné také jeden z Konvalinkových předchůdců v šéfovském křesle ústavu. Holého objev tenofoviru fungujícího na AIDS zajišťuje instituci ročně přibližně 80 milionů dolarů.

Právě díky Holého objevu Gilead vyrostl ve farmaceutického giganta, který se zaměřuje na vývoj inovativních léků pro prevenci a léčbu život ohrožujících onemocnění, včetně HIV, virové hepatitidy a rakoviny. Od Holého tenofoviru se Gilead odrazil k tomu, že se ze svého ústředí ve Foster City v Kalifornii rozkročil do více než 35 zemí světa.

„V Gileadu se zaměřujeme na vyhledávání a vývoj léků, které pomáhají řešit neuspokojené potřeby a jejichž cílem je zlepšit životy lidí na celém světě, proto jsme odhodláni pokračovat v partnerství s ÚOCHB,“ komentuje aktuální prodloužení programu český vědec Tomáš Cihlář, který je v Gilead viceprezidentem pro výzkum v oblasti virologie.

„Naším cílem je ukončení epidemie HIV, eliminace virové hepatitidy a zlepšení naší připravenosti na pandemie virových infekcí. Silná výzkumná partnerství, jako je GSRC ve spolupráci s ÚOCHB, jsou klíčová pro dosažení těchto cílů,“ doplnil Cihlář.

Jako drobný, ale hezký punc na spolupráci vyznívá fakt, že se Tomáš Cihlář s Antonínem Holým osobně znal – se zdánlivě nepřístupným vědcem se sblížil a přiznává, že se jím na své vědecké dráze inspiroval.

Svým způsobem mu za tuto dráhu dokonce i vděčí. Cihlářova cesta do Gileadu, jak sám virolog vzpomínal v rozhovoru pro magazín Forbes, totiž započala tím, že se mu víceméně náhodou naskytla příležitost k vědecké aspirantuře v ústavu, kde profesor Holý působil. Cihlář se tak dostal k práci na nových látkách proti různým virům, které Holého tým vynalezl.

„O tyto látky se zajímala řada farmaceutických firem z ciziny. V roce 1991 koupila licenci malá začínající americká firma Gilead Sciences, a když jsem v roce 1994 ukončil postgraduální studium, pozvali mě do Gileadu na dva roky na vědeckou stáž. Tyto dva roky se nakonec prodloužily dodneška,“ shrnul Cihlář.