Společnost Veolia Energie ČR, která patří v Česku mezi přední výrobce a dodavatele tepla a elektřiny, navýšila loni čistý zisk více než osminásobně na 598 milionů korun. V roce 2020 činil 69,7 milionu korun. Výnosy firmě meziročně vzrostly o 816,9 milionu na 9,59 miliardy korun. Firma sídlící v Ostravě to uvedla ve výroční zprávě na svých internetových stránkách.

Do výroby tepla se v roce 2021 opět promítla nižší spotřeba v terciálním sektoru služeb v souvislosti s koronavirovou pandemií. Prodej tepla v roce 2021 meziročně vzrostl o 7,7 procenta, to ale podle vedení firmy neodpovídá pouhé změně rozdílu mezi teplotou v obytném objektu a průměrnou venkovní teplotou v topném období.

Dalším faktorem, který významně ovlivňuje teplárenství, je vysoká cena emisních povolenek. „V roce 2021 nastal prudký nárůst a na konci roku cena emisní povolenky dosáhla osmdesáti eur. Rostly však prakticky všechny nákladové položky, a to hlavně ve druhém pololetí. Ceny černého uhlí, které je ve skupině Veolia Energie ČR stále ještě hlavním palivem, v roce 2021 prudce narostly, a to až na dvojnásobek oproti roku 2020,“ uvedlo vedení firmy. Ještě dramatičtěji rostly ceny elektřiny a plynu.

V roce 2021 firma zahájila rozsáhlou transformaci a pokračovala v ekologizaci a modernizaci technologií s cílem minimalizovat dopady výroby na životní prostředí a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů a alternativních paliv. Na investice skupina loni vynaložila 1,839 miliardy korun.

„Přes všechny nepříznivé vlivy se podařilo dosáhnout uspokojivých hospodářských výsledků. Hospodaření pozitivně ovlivnilo kromě snižování nákladů v rámci transformačního procesu také získání nových odběratelů,“ uvedlo vedení firmy.

Celkově podnik vyrobil více tepelné energie než v roce 2020. Tržby za elektřinu a služby spojené s její výrobou proti předchozímu roku vzrostly o 314 milionů na 3,62 miliardy korun. Naopak tržby za prodej chladu v roce 2021 činily 43 milionů korun, tedy o tři miliony korun více než v roce 2020.

„Rok 2022 bude evidentně složitý, zejména co se týče cen paliv a vnějších vlivů. Kromě tlaku na ekologizaci průmyslu a ukončení spalování fosilních paliv bude prioritou energetická bezpečnost a soběstačnost, která se dostává do popředí vlivem války na Ukrajině a potřeby snížit závislost Evropy na ruském plynu,“ uvedlo vedení firmy. Do podpisu účetní závěrky ale vedení nezaznamenalo významné dopady konfliktu na Ukrajině na činnost nebo finanční pozici skupiny.