V listopadu mu bude 74 let, a včera, 8. září 2022, se stal králem, když zemřela jeho matka, všeobecně ctěná, respektovaná a obdivovaná královna Alžběta II. 

Charles, princ z Walesu, v pátek večer poprvé jako Jeho Veličenstvo král Karel III. předstoupil před svůj národ, společenství Commonwealth a vlastně před celý svět, aby pronesl svůj první projev v nové funkci. 

„Hovořím k vám s pocity hlubokého zármutku. Celý život pro mě královna, moje milovaná matka, byla obrovským příkladem a inspirací,“ zahájil nový král svůj první projev. „V den svých 21. narozenin pronesla projev, v němž slíbila, že celý svůj život, ať bude dlouhý či krátký, zasvětí službě vlasti. A byl to více než slib, byl to hluboký osobní závazek, jemuž obětovala skutečně celý život. Její obětavost byla neochvějná a příkladná,“ vyznal se král Karel III. 

Jeho projev byl dojemnou poctou jeho milované matce, královně, o které mluvil jako o „mamince“. „Oplývala vřelostí, humorem a neomylnou schopností vidět v lidech jen to nejlepší,“ připomněl nejstarší syn zesnulé Alžběty II.

A přiblížil i nadcházející dobu svojí vlády v duchu kontinuity, návaznosti na tradice a hlubokého respektu k éře vlády Alžběty II. „Byl jsem vychován, abych respektoval smysl pro povinnost. Budu vám sloužit loajálně, s úctou a láskou, jako jsem to činil celý život,“ slíbil král Karel III.

Král Karel III. zároveň naznačil další kroky, které čekají jeho rodinu. Předně tu poděkoval své manželce, vévodkyni Camille. „I pro mou rodinu je to období změn. Spoléhám na láskyplnou pomoc své milované ženy Camilly. Jako uznání její vlastní věrné veřejné služby od našeho sňatku před 17 lety se stává mou královnou chotí. Vím, že do požadavků své nové role vnese neochvějnou oddanost povinnostem, na kterou velmi spoléhám.“

Mění se tituly také jeho staršího syna, prince Williama. „Jsem velmi hrdý, že svého syna prince Williama mohu jmenovat princem z Walesu, a také vévodou z Cornwallu,“ uvedl Karel III., čímž potvrdil, že princ William vedle dědičných titulů vyplývajících z následnictví zdědí i Charlesovo někdejší vévodství Cornwallské, které s velkou láskou a nasazením spravoval současný britský král více než půl století. „Vím, že s Catherine po boku budou náš nový princ a princezna z Walesu i nadále inspirovat a vést naše národní rozhovory.“

Zmínil s láskou i svého mladšího syna. „Vyjadřuji svou lásku princi Harrymu a Meghan, kteří pokračují v budování svého života v zámoří.“

Nový britský král byl očividně pohnutý, oblečený ve smutečním, když děkoval za slova účasti a soustrasti, která do Londýna míří doslova z celého světa. „Jménem celé mé rodiny vám mohu jen upřímně a ze srdce poděkovat za vaši soustrast a podporu. Znamenají pro mě víc, než mohu kdy vyjádřit.“

 V závěru svého projevu mimořádně upřímně promluvil přímo ke své mamince a popřál jí vše nejlepší na její cestě na věčnost, kde se znovu setká se svým mužem, Charlesovým loni zesnulým otcem princem Philipem. 

Byla to dojemná závěrečná slova. „A mé drahé mamince, která se vydává na svou poslední velkou cestu za mým drahým zesnulým tatínkem, chci říci jen toto: Děkuji ti za tvou lásku a oddanost naší rodině a rodině národů, které jsi celá ta léta tak pilně sloužila. Nechť ti létající andělé zpívají k tvému odpočinku.“

Projev nového krále Karla III. zároveň dobře naznačil, jaký styl komunikace nový panovník zřejmě zvolí. Jeho projev byl příjemně civilní, velmi lidský, upřímný, srozumitelný, pronesený bez patosu, byl zcela autentický.

Úkol, který stojí před novým britským králem, je nepochybně obrovský. Přejímá monarchii v neklidném období ovlivněném mnoha krizemi, nesnadnou politicko-geografickou i ekonomicko-společenskou situací, která opanovala celou Evropu i většinu světa. Přejímá Velkou Británii několik let po brexitu. A je odhodlán svému národu sloužit v duchu odkazu své matky.

Mimochodem – odchod královny Alžběty II. ovlivnil samozřejmě veškerý plánovaný program všech jejích dětí i vnuků; a týká se to mimochodem i Prahy. Jak bylo oznámeno v pátek v podvečer, královnin nejmladší syn, princ Edward, hrabě z Wessexu, musel okamžitě zrušit svou plánovanou návštěvu České republiky, ke které mělo dojít 20. a 21. září. Veškeré společenské aktivity britské královské rodiny byly odloženy minimálně na obvyklých šest měsíců, kdy rodina drží smutek.

„S politováním oznamujeme, že neproběhne původně chystaná návštěva Jeho královské Výsosti prince Edwarda, jenž měl na pozvání české pobočky Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) strávit v České republice dva dny, 20. a 21. září. Stěžejním záměrem jeho návštěvy v České republice byla podpora aktivity programu DofE, který se věnuje rozvojovým aktivitám mladých lidí,“ informovala v pátek česká pobočka Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. 

„S velkým zármutkem jsme včera obdrželi zprávu o úmrtí Jejího Veličenstva královny Alžběty II. Byla to právě královna Alžběta II., společně s jejím manželem princem Philipem, zakladatelem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, kdo ztělesňoval zásadní hodnoty našeho programu. Odpovědnost, charakter, píle a nekonečná starost o druhé.“

„Oba podporovali nespočet charitativních organizací a spolků, včetně té naší. Vždy si totiž dobře uvědomovali, jak velkou váhu má jejich hlas a kolika lidem a dětem mohou pomoci již jen svou přítomností. S ohledem na období smutku v královské rodině se návštěva Jeho královské Výsosti prince Edwarda odkládá na blíže neurčený termín,“ uvedl Jiří Zrůst, předseda správní rady World Fellowship a předseda správní rady DofE ČR.

Jeho královská Výsost princ Edward, hrabě z Wessexu a hrabě z Forfaru, je třetím synem a zároveň nejmladším ze čtyř potomků královny Alžběty II. Princ Edward je vedle svých dalších funkcí a aktivit již mnoho let předsedou správní rady DofE a od dubna loňského roku převzal plně její vedení po svém otci, princi Philipovi, jenž program v roce 1956 založil.

Nyní princ Edward s celou svou rodinou truchlí po své matce, královně. A je nepochybně oporou svému nejstaršímu bratrovi, novému králi Karlu III.