Určitě je znáte. Prodávají se pod názvem přírodní, autentická, naturální nebo taky jako bio vína. Hrozny se chemicky neošetřují, sbírají se ručně z vinice a během výrobního procesu se nijak nevylepšují. Není to ale žádná novinka, spíše aktuální trend pít stejné víno, jako pili naši předkové. Protože chutná skvěle, a navíc je zdravé. Tedy pokud se to vůbec o alkoholu dá říct.

Přírodní víno voní a chutná po půdě, krajině a přírodě, ve které roste. Název přírodní víno – vin naturel – pochází z francouzštiny. Už během velkých stávek vinohradníků ve Francii v letech 1903 a 1904, stejně jako za revolty vinařů z Languedocu v roce 1907, bylo požadováno právě tohle víno. Politické a sociální nepokoje vyústily 29. června 1907 ve vydání zákona, který zakazoval přidávání vody a nestřídmé doslazování cukrem.

Tyto požadavky se staly aktuálními znovu v 80. letech v rámci vyšších požadavků na zdravé stravování ze strany konzumentů a společenských tendencí směřujících k návratu k přírodě a vytvořily základ pro současný koncept přírodních vín.

ovoce-vinna-reva-4

Dnes se ve Francii pod pojmem přírodní víno rozumí především takové, do kterého se nepřidává při výrobě žádný nebo jen minimální oxid siřičitý, neexistuje však žádná legislativa ani přesná definice. Podobně je tomu i v ostatních státech EU. Bez ohledu na chybějící legislativu lze vysledovat, co je pro výrobu přírodních vín celosvětově charakteristické:

  1. hledání původní „přirozené“ chuti
  2. respekt k přírodě a jejím produktům
  3. opozice proti průmyslovým metodám pěstování a zpracování hroznů
  4. návrat ke starým (původním) vinařským postupům
  5. vnímání vína jako jedinečného kulturního nápoje, který se vyrábí: v malém množství nezávislým producentem, z limitovaných, ručních sklizní, z hroznů neošetřovaných systémovými postřiky, bez přídavku cukru, bez cizorodých kvasinek a dalších mikroorganismů, bez úpravy kyselosti, bez filtrace, s minimálním či žádným přidaným oxidem siřičitým

V podstatě jde o to, že během výroby nemá být do vína přidáváno nic cizího. Přírodní víno kvasí za pomoci kvasinek pocházejících pouze z hroznů pěstovaných na vinicích, které nejsou ošetřovány chemickými přípravky.

autentista_bogdan-trojak1

Autentista Bogdan Trojak při práci na vinici.

Většinu evropských vín třídíme podle místa původu, většinu novosvětských vín (kalifornská, chilská, australská) podle odrůdy. Oba tyto faktory ovlivňují chuť a kvalitu vína, ale významnější než obě tato kritéria je právě způsob přípravy vína. Rozdíly dané místem původu či odrůdou jsou sekundární, protože tyto odlišnosti jsou poškozeny nebo přímo zničeny konvenčními vinohradnickými a sklepními technikami.

Masově produkované víno je neslané a nemastné bez ohledu na to, odkud je a z jaké odrůdy je. V konvenčních vínech se dokolečka opakuje několik stejných, prefabrikovaných vůní a chutí.

Přírodní vína jsem si oblíbil právě z těchto prostých důvodů: jako vinař jsem odmítal pracovat s tvrdou chemií. Chtěl jsem dostat do sklepa čistý hrozen bez reziduí pesticidů a pak ho co nejjednodušeji zpracovat bez aditiv, která z vína dělají pouhý „vinný nápoj“. Jednoduše řečeno, přírodní, autentická vína jsou ve všech směrech lepší než konvence. Pijete nápoj, který v maximální míře odráží místo, kde vznikl, chutná autentičtěji a lépe.

A i to je jeden z důvodů, proč se dnes stále víc špičkových restaurací přiklání na stranu přírodních vinařů, jejichž autentická vína skvěle, ale taky logicky doplňují originální jídla jejich šéfkuchařů. Navíc stojí stejně jako vína konvenční.

V hlavním městě je můžete ochutnat třeba v Esce, Čestru nebo La Degustation Bohême Bourgeoise. Nejpestřejší nabídku naturálních vín středoevropské provenience pak najdete ve vinném baru Veltlin. Mimo Prahu je to například táborský vinný bar Thir. Míst, kde se tato přírodní vína prodávají, není mnoho a jejich dostupnost přibližně odpovídá celkové produkci – zatím se jedná o pouhé procento až procento a půl.