Dánsko se v různých žebříčcích často umisťuje na čele srovnání nejšťastnějších zemí nebo v jeho popředí a arbejdsglæde, což je dánský termín pro „štěstí v práci“, v tom hraje dost důležitou roli. Podle posledních čísel z Gallupova průzkumu se jen 10 procent dánských zaměstnanců cítí „emocionálně odtažitě“ od své práce, oproti tomu ve Spojených státech to je skoro dvakrát tolik (18 procent).

Dánské firmy dbají na to, aby zaměstnanci chodili do práce rádi a dobře se v ní cítili. Magazín Fast Company si všiml několika aspektů, jak to v této skandinávské zemi dělají.

Zaprvé: Podle statistik OECD Češi v práci stráví 1776 hodin ročně, zatímco Dánové jen 1436. Odcházet domů v rozumnou dobu je v Dánsku standard. Tamní zaměstnavatelé totiž chápou, že pracovat 70 hodin týdně narušuje rovnováhu mezi prací a osobním životem. A čím jste v práci šťastnější, tím víc jde nahoru vaše produktivita. Alexander Kjerulf o tom dokonce napsal knížku s názvem Happy Hour is 9 to 5: How to love your job, love your life nad kick butt at work.

Zadruhé: Když vám váš šéf zadá nějakou práci, berete to jako příkaz, nebo spíš jako doporučení? V Dánsku šéfové moc příkazů nezadávají, a když, tak je zaměstnanci berou právě spíš jako doporučení. Pracovní kultura je věda, jak ukázal například projekt nizozemského výzkumníka Geerta Hofsteda.

Ukazatel „Power Distance“, tedy hloubky hierarchie v pracovním prostředí, je v Dánsku nízký (18), zatímco v Česku poměrně vysoký (57), vyšší než například v USA (40). Zatímco u nás a v Americe jsou šéfové vnímáni jako mocní vedoucí, kterým se neodporuje, v Dánsku je rozdíl mezi šéfem a podřízeným nejmenší na světě.

Zaměstnanci v Dánsku tak mají mnohem víc autonomie a pravomocí. Příklad? Podle zákona tam každá firma s více než 35 zaměstnanci musí mít v dozorčí radě jedno místo pro jejich zástupce.

Zatřetí: Když v Dánsku přijdete o práci, nemusíte propadat zoufalství. Po následující dva roky totiž pobíráte podporu v nezaměstnanosti ve výši 90 procent původního platu. To zní neuvěřitelně, že? Každopádně to vede k jedné dobré věci: nemusíte zůstávat ve špatné práci jen kvůli výplatě, s tímhle polštářem se dá snadno odejít tam, kde budete šťastnější. Pokud se teď ptáte, jaká je v Dánsku nezaměstnanost, tak vězte, že se pohybuje mezi 5 a 6 procenty.

Začtvrté: Slovo arbejdsglæde se z dánštiny nedá přímo přeložit do žádného jiného jazyka (kromě příbuzné švédštiny a norštiny, kde se ovšem tento výraz skoro nepoužívá). Na vysvětlenou: arbejde znamená práce a glæde štěstí nebo spokojenost. To ukazuje, jak moc je pro Dány důležité a hluboko zakořeněné v jejich kultuře. A i v byznysu: šťastnější zaměstnanec znamená produktivnější zaměstnanec a bohatší firma.

Mimochodem, v japonštině existuje téměř antonymum k arbejdsglæde – karoshi znamená „smrt z přepracování“.