Tři desítky starostů na Sokolovsku prosí vládu o pomoc. V dopise adresovaném premiéru Andreji Babišovi a jeho ministrům tvrdí, že pokud je stát nepodpoří, jednomu z nejchudších tuzemských regionů hrozí ekonomický a sociální kolaps.

V důsledku útlumu těžby a zpracování uhlí má totiž v následujících měsících v sokolovském hnědouhelném revíru přijít o práci přibližně tisícovka lidí. Kvůli dopadům koronavirové epidemie na lázeňství a turistických ruch by ovšem podobný osud mohl stihnout také tisíce dalších zaměstnanců v kraji.

Kombinace těchto faktorů podle sokolovské starostky Renaty Oulehlové představuje „bezprecedentní ohrožení ekonomické i sociální stability, jež nemá v historii obdoby“.

Region se dlouhodobě potýká s velmi nízkým HDP a nejnižšími mzdami v republice, zároveň jde o oblast s vysokou koncentrací sociálně vyloučených lokalit, v níž žije velký počet obyvatel se základním vzděláním. Pakliže by se ještě přidal zánik tisíců pracovní míst, mohlo by to dle signatářů dopisu mít devastující dopady.

„Tento vývoj povede vedle dramatického prohlubování současných problémů i k vzestupu dalších sociálně patologických jevů, ať už jde například o nárůst obecné kriminality, příklon k politickému extremismu a další,“ píší ministerskému kabinetu.

Starostka Sokolova Renata Oulehlová | Foto Sokolov.cz

„S řadou problémů se snažíme jako zástupci místní samosprávy vypořádat sami, ale nyní se dostáváme do situace, kdy městům a obcím docházejí síly i prostředky a bez pomoci státu se nedokážou s kumulací problémů vypořádat,“ stojí v dokumentu dále.

Jednou z možných pomocí by podle starostů mohlo být tříleté odložení uzavření plynárenské části ve Vřesové. Ta má ukončit svou činnost v červenci 2020 kvůli vysoké ztrátovosti v důsledku systému emisních povolenek.

Go big!
Vydání Forbesu Go big!

Tento krok by prý poskytl dostatek času na vytvoření náhrady za pracovní místa, která v regionu zanikla či teprve zaniknou vlivem epidemie. Ministr životního prostředí Richard Brabec však již dříve tuto variantu odmítl.

„Žádáme vás, abyste tisícům lidí z našeho kraje dali naději a budoucnost. Každý stát je tak silný, jak silný je jeho nejslabší region,“ uzavírají podepsaní starostové.