Od manželů Vlčkových po Martina Moravce. Největší čeští filantropové už věnovali na dobro víc jak sedmnáct miliard korun. A k tomu i mnoho úsilí a materiální pomoci.

Začalo to pandemií, pokračovalo tornádem na Moravě a pak přišla válka na Ukrajině. Nejen tyto tři významné události přispěly k tomu, že čeští donátoři z řad miliardářů, podnikatelů i vědců neváhali otevřít peněženky a vydat na pomoc vyšší částky než obvykle, nebo dokonce své první větší finanční obnosy spojené s filantropií.

Koneckonců křivka růstu filantropie sama o sobě rok od roku stoupá a to nehledě na události poslední doby. Je to i tím, že generace porevolučních podnikatelů dozrála do věku, kdy začala řešit vyšší smysl svého nabytého majetku a chce se o něj dělit.

Tady je seznam největších filantropů Česka, sestavený na základě námi sesbíraných informací, který budeme dle otevřeného srdce a účetních knih českých milionářů každým dalším rokem upravovat, aktualizovat a doplňovat. Chceme totiž ukázat, kdo jsou největší donátoři jako inspiraci ostatním i jako osvětu o tom, že česká filantropie je v plném rozkvětu.

Filantropové 2022, banner

Největšími donátory se i letos stali manželé Vlčkovi, kteří loni na jaře vzali svět filantropie útokem, když věnovali třetinu svého majetku na péči o nevyléčitelně nemocné děti.

Vlčkovým patří i žezlo v celkové sumě darů na filantropii, kam vložili už 2,3 miliardy. Druhé sdílené místo drží rodina Kellnerových, jejichž nadace už do filantropie věnovala 1,8 miliardy korun, spolu s bratry Adamem, Mariuszem a Valdemarem Wałachovými, kteří převedli majetek ve stejné výši do své nové rodinné nadace.

O další pozici největších donátorů s částkou 1,5 miliardy se pak dělí Pavel Baudiš a Eduard Kučera spolu s manžely Bakalovými. Své místo v seznamu mají ale i dárci s menšími částkami, kteří však neváhali a bryskně pomohli především válkou zasažené Ukrajině – a to jak svými penězi, tak materiálně či vlastním úsilím. Budiž v tomto příkladem Ivo Lukačovič, Ondřej Tomek nebo Dalibor Dědek, ale také manželé Horákovi, kteří darovali dětem tisíce knih, nebo Kvido Štěpánek, který se neváhal s konvojem vypravit přímo na „místo činu“.

Naše Forbes kalkulačka počítala zjištěné částky jako zaokrouhlené odhady, o něž se s námi jednotliví donátoři podělili a které už za různé časové rozmezí věnovali ze soukromých nebo firemních peněz na filantropické účely. Počítáme dohromady také přímé soukromé dary i dary skrz zřízené nadace, které promítáme do konečného lifetime giving čísla.

Najdete zde tak filantropy, kteří přispívají na sociální projekty, zdravotní péči, kulturu, vědu a vzdělání, humanitární pomoc, katastrofy, obnovu kraje, pomoc uprchlíkům nebo vklady do nadací a nadačních fondů, individuálně rozdané dary napřímo či projekty založeny bez primárního účelu zisku, včetně darů přesahujících hranice České republiky.

ŽEBŘÍČEK NEJBOHATŠÍCH ČECHŮ 2022 NAJDETE ZDE:

Je spravedlivé ovšem uvést, že náš seznam je orientační, neboť někteří filantropové nechtějí být zviditelněni, a tudíž svou částku na dobro nezveřejňují nebo zatím o jejich darování nemáme informace.