Kdokoliv se dnes snaží investovat, naráží na stejný problém – celý svět je zaplavený levnými penězi, a aktiva jsou tak často velmi drahá. Cokoli je dnes „objeveno“, nabízí mizerný výnos s bídou odpovídající riziku.

Pojďme se proto krátce podívat na dvě místa investičního světa, kam ještě „nejezdí cestovky“. Místa, která zatím poznala jen omezená skupina investorů.

Investice do životních pojistek

Ve Spojených státech, na rozdíl od Evropy, je životní pojistka vaším majetkem stejně jako auto. A stejně jako auto ji můžete prodat. V těchto situacích se pojištěný obrací na specializované investiční fondy, které od něj pojistku odkoupí.

Co mu to přinese? Jednorázové finanční vyrovnání, které se v závislosti na jeho věku a zdravotním stavu může u milionové životní pojistky pohybovat ve statisících dolarů. Co to přinese fondu? Aktivum, které v širším portfoliu mnoha vykoupených pojistek dlouhodobě nese zajímavý výnos.

Čtěte také: Akcie 2017: Udrží trhy nastolené tempo, nebo přijde průšvih?

Sekundární trh se životními pojistkami je totiž značně neefektivní, takže se nejlepším fondům z oboru daří „vyzobávat“ atraktivní pojistné smlouvy, což jim umožňuje dosahovat ročních výnosů často přes 10 procent.

Fakt, že fond inkasuje pojistné v případě úmrtí klienta, může někomu připadat morbidní. Je ovšem potřeba si uvědomit, že pro pojištěného je prodej pojistky (mimochodem státem regulovaný proces) často jedinou cestou, jak získat prostředky např. na léčbu či ke splnění některých životních snů apod.

Navíc v širokém portfoliu pojistek investorovi nejde o to, aby pojistné události nastávaly „předčasně“, pouze o to, aby nastávaly v souladu se statisticky očekávanou dobou dožití.

Katastrofické, nikoli katastrofální investice

I velké zajišťovny mají někdy potřebu část svých globálních katastrofických rizik pojistit. Existují fondy, které jim v tom pomáhají. Funguje to pak velmi zjednodušeně řečeno tak, že fond, který do těchto katastrofických rizik investuje, inkasuje od zajišťovny atraktivní roční výnos (fakticky pojistné), dokud nedojde ke geograficky, časově a jinými parametry (minimální výše škod apod.) definované katastrofě.

Jakmile ale k události, která všechna předepsaná kritéria splní, dojde, nejenže fond přestává inkasovat pojistné, ale přichází o jistinu kontraktu, která je pak použita pro úhradu škod zajišťovny. A kolik se dá např. na zemětřeseních a hurikánech vydělat? Nyní přibližně 8—10 % ročně, v letech následujících po roku, kdy ke skutečné katastrofě došlo, i výrazně víc.

Co mají tyto alternativní investice společného?

Velmi nízkou závislost na vývoji kapitálových trhů (jsou proto nástrojem pro diverzifikaci investičního rizika) nebo také poměrně atraktivní dlouhodobý výnos díky faktu, že se jedná o aktiva zatím objevená jen malou skupinou investorů – jsou to aktiva, do kterých ještě nejezdí investiční cestovky.

Mne osobně přeplněné all inclusive resorty nikdy nebraly – nejkrásnější místa jsem našel spíše s pohorkami na nohou. Tak šťastnou cestu.