Představte si, že dva miliony lidí, tedy pětina české populace, docházejí denně do školy. A to, co v ní zažijí a jak je to zformuje, zásadně ovlivňuje životy nás všech. Tohle je poznatek sociologa Martina Kozla, ředitele neziskové organizace Učitel naživo, která se zabývá vzděláváním pedagogů a zlepšováním českého školského systému.

Právě Kozel byl jedním z osmi hostů kulatého stolu na téma vzdělávání, který jsme uspořádali v Karlových Varech v předvečer konference Lepší Česko. Ve Forbesu si myslíme, že vzdělání by mělo být co nejlepší, aby se nám v Česku žilo co nejlépe. I proto bylo jedním ze zásadních témat celé konference Lepší Česko a prolínalo se organicky mnoha diskusemi.

V rámci kulatého stolu jsme toto téma rozebírali podrobně se zástupci byznysu, neziskového sektoru, s odborníky i se státními úředníky. Hosté z různých světů a oborů se během zajímavé diskuse shodli na tom, že stav v České republice rozhodně není ideální, musí se změnit a že to bude běh na dlouhou trať.

Forbes Digital Premium