Rekordní pokutu 255 milionů eur, tedy zhruba 5,7 miliardy korun, dostal provozovatel komunikační aplikace WhatsApp. Udělila mu ji irská Komise pro ochranu dat (DPC). Podle ní porušuje provozovatel unijní pravidla v tom, jak zachází s daty uživatelů a dalších osob i jak je sdílí s ostatními aplikacemi, které vlastní Facebook.

Provozovatel se proti pokutě chce odvolat, protože ji považuje za nepřiměřenou. Není ale sám, koho komise potrestala. Na konci července dostal v Evropské unii pokutu 746 milionů eur také americký internetový prodejce Amazon, a to za předávání osobních údajů v rozporu s pravidly pro jejich ochranu.

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů, takzvané GDPR, má pomoci hájit práva občanů EU proti zneužívání jejich dat. A to se týká i veřejných institucí, firem a společností, které nakládají s osobními údaji svých zákazníků nebo zaměstnanců. Platí od roku 2018 a řídí se jimi kromě zemí EU i Lichtenštejnsko, Norsko a Island. Regulátoři mohou za porušení pravidel GDPR vyměřit pokutu až ve výši čtyř procent jejích ročních celosvětových tržeb.