Zaznamenala Michaela Židlický.

Veřejným prostorem aktuálně rezonuje debata o rušení víceletých gymnázií a o jejich přínosu pro společnost. Ani zdaleka se nejedná o téma nové, tato problematika se periodicky stává předmětem veřejné diskuse zhruba posledních dvacet let.

Aktuálně téma zvedl ze stolu nový ministr školství Vladimír Balaš, který se k tématu víceletých gymnázií vyjádřil zhruba týden po svém uvedení do funkce takto:

„Nejsem příliš velkým zastáncem víceletých gymnázií. Nechám to na odbornou diskusi a posouzení, ale myslím, že tím děti, které jsou ponechány v základní škole, trochu ztrácejí motivaci. A ti, co jsou přesunuti do těch elitních škol, zase do jisté míry ztrácejí sociální dovednosti.“

Forbes Digital Premium