Sto šest tisíc klientů krachující Sberbank může od středy začít vybírat peníze, které v uzavřené bance uvázly. Je ale potřeba pro ně vyrazit do poboček Komerční banky. Jednotliví klienti ale až na výjimky zatím dosáhnou na nanejvýš dva a půl milionu korun.

Sberbank CZ napojená na ruskou mateřskou banku Sberbank za sebou má krušné období. Po ruském vpádu na Ukrajinu z ní začaly mizet vklady a pobočky, banky i internetové bankovnictví přestaly fungovat. Nakonec zasáhla Česká národní banka (ČNB), která se Sberbank rozhodla odebrat licenci.

V tu chvíli se rozjel záchranný mechanismus, který v Česku funguje od roku 2015 – výplata pojištěných vkladů. Tu má na starost ze zákona zřízený Garanční systém finančního trhu (GSFT). Výplata klientů Sberbank pro něj bude rekordní.

Nárok okamžitě získat svoje peníze až do ze zákonem pojištěného ekvivalentu sto tisíc eur (přibližně 2,5 milionu korun) má totiž 95 tisíc lidí a jedenáct tisíc firem. V součtu dosáhnou na 24,2 miliardy korun.

Pád Sberbank tak z pohledu GSFT bude vůbec největší výplatou takzvaných náhrad vkladů v jeho historii. Výrazně trumfne i výplatu klientů zkrachovalé Union banky z roku 2003, při níž GSFT vydal 12,4 miliardy korun nebo výplatu čtrnácti tisíc klientů Metropolitního spořitelního družstva, které padlo na konci roku 2013. I v jeho případě celková suma pojištěných a následně vyplácených vkladů přesáhla dvanáct miliard korun.

„Klientům Sberbank budeme vyplácet 24,2 miliardy korun,“ říká výkonná ředitelka Garančního systému Renáta Kadlecová. Výplata bude od zítřka probíhat na všech pobočkách Komerční banky. Na většině z nich převodem na jiné účty. Čtyřicítka poboček je ale připravena i na výplaty v hotovosti.

Předplatné Forbesu Jak přežít podzim

Právě u nich bude preventivně hlídkovat i policie. „Byli jsme požádáni Komerční bankou, abychom přijali nějaká opatření, aby nedošlo ke strkanicím, k narušením veřejného pořádku,“ uvedl náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Ani vzhledem k rekordní sumě však nebude pro garanční systém problém částku lidem vyplatit. Podle informací ČNB disponuje částkou 35 miliard korun, která je na výplatu vkladů podléhajících pojištění určena. „Měla by pohodlně pokrýt všechny vklady ve Sberbank CZ, které podléhají zákonnému pojištění,“ uvedla mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

Peníze do Fondu pojištění vkladů, odkud GSFT peníze v rámci náhrad vkladů klientům Sberbank převede, pravidelně odvádí banky a další finanční instituce, které spadají do systému pojištění vkladů. Kromě Fondu pojištění vkladů má ale GSFT i Fond pro řešení krize, kde je momentálně k dispozici 21 miliard korun.

Většina klientů o převod peněz požádá během prvních deseti dnů.

Ten ale primárně neslouží pro výplaty náhrad vkladů. Peníze z něj lze použít především ve chvíli, kdy se nějaká banka ocitne v problémech, které se ještě i díky finanční injekci od GSFT a zásahům ČNB do jejího fungování dají řešit jinak než odebráním licence a krachem. 

Zkušenosti z minulých výplat ukazují, že naprostá většina klientů nefunkčních bank si peníze převede nebo vybere během prvních deseti dnů. Spěchat ale není nezbytně třeba. Výplata totiž probíhá po dobu tří let od jejího zahájení, což v případě Sberbank znamená do 25. března 2025. 

Podle informací z GSFT má 52 tisíc klientů Sberbank v bance sumu, která nepřevyšuje deset tisíc korun. Tři tisíce jsou pak těch, jejichž zůstatek na účtu nepřesahuje jednu korunu. V případě „korunových“ zůstatků jde ve velké míře zřejmě o účty klientů, kteří v posledních dnech, kdy Sberbank ještě fungovala, stihli své peníze převést jinam.

Naopak ale víc než dvěma a půl tisícům lidí, firem nebo institucí pojištění vkladů ve všem nepomůže. Důvodem je fakt, že jejich vklady u banky byly vyšší než pojištěných sto tisíc eur. A nejhůře je na tom třicítka klientů. „Ti mají u Sberbank vklad přes sto milionů korun,“ dodává Renáta Kadlecová.

Části z nich by ještě mohla dosáhnout na mimořádnou výplatu náhrady vkladu, která může být oproti té běžné dvojnásobná. Výjimka ale platí jen pro fyzické osoby. Ty ve výsledku mohou od GSFT získat až pět milionů korun. Vztahuje se to ale pouze na konkrétní situace

Výjimka platí například tehdy, když klientovi banky v posledních třech měsících před její insolvencí na účet přišly peníze za prodej domu, vypořádání v rámci dědictví, vyrovnání majetku manželů při rozvodu nebo pojistné plnění při úrazu, invaliditě či smrti. Zatímco vyplacení běžné náhrady je automatické, o zvýšenou náhradu vkladu už je třeba podat na GSFT žádost.

Jednotlivci, firmy i instituce, které měly u Sberbank peníze nad rámec pojištění, musí nyní čekat a doufat, že na ně zůstanou finanční prostředky v rámci dalšího postupu, který zvolí ČNB. Tím bude s největší pravděpodobností likvidace Sberbank.

„Pro likvidaci banky platí to samé, co pro likvidaci ostatních akciových společností. Účelem je vypořádat majetek zrušené právnické osoby, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace podle zákona,“ vysvětluje Zdeňka Učňová z PR agentury, která GSFT zastupuje.

Řízená likvidace banky ale může trvat i déle než dvanáct měsíců, během kterých se její klienti ke svým penězům nedostanou. Dobrou zprávou pro klienty banky, ale i GSFT, který se bude snažit vyplacené náhrady vkladů získat zpět na svůj účet, je alespoň skutečnost, že Sberbank CZ byla ve své podstatě zdravou institucí s dostatečnou likviditou.

Zkraje měsíce totiž ruská Sberbank uvedla, že za loňský rok zvýšila čistý zisk o 64 procent na rekordních 1,25 bilionu rublů (264,5 miliardy korun). Zároveň informovala, že už není schopna zajistit likviditu evropských dceřiných společností, ale úroveň jejího kapitálu a kvalita aktiv jsou dostatečné na to, aby mohla vyplatit peníze všem vkladatelům.

„Z hlediska výše portfolia lze na základě zveřejněných výkazů z minulých let v případě Sberbank CZ předpokládat likvidaci v objemu osmdesát miliard korun,“ odhaduje Oxana Šnajberg, managing partner znalecké kanceláře EqSA, která v minulosti řešila ocenění majetku při likvidaci zkrachovalého Metropolitního družstva, družstva WPB nebo ruské banky ERB.