Zahraniční obchod České republiky se zbožím vykázal za loňský rok podle předběžných údajů přebytek 122,8 miliardy korun, v roce 2022 byl v deficitu 204,8 miliardy korun. Pomohl menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem. V prosinci 2023 skončila bilance přebytkem 3,5 miliardy korun, což je meziročně o 5,9 miliardy korun lepší výsledek. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu zveřejněných v úterý.

Meziročně klesl vývoz o 7,2 procenta na 317,7 miliardy korun a dovoz o 8,9 procenta na 314,2 miliardy korun. Meziměsíčně se po sezonním očištění zvýšil vývoz o 1,6 procenta a dovoz o 4,2 procenta. Prosinec roku 2023 měl o dva pracovní dny méně než prosinec roku 2022.

„Přestože celkový vývoz i dovoz meziročně nadále klesaly, zachovala si obchodní bilance v prosinci kladný výsledek. Výraznější meziroční pokles jsme zaznamenali například u vývozu počítačů či strojů a zařízení. U dovozu došlo stejně jako v předchozím měsíci k poklesu zejména u elektrických zařízení a ropy a zemního plynu,“ uvedla vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Jana Mazánková.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil o sedm miliard korun meziročně menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem, a to v důsledku poklesu cen na světových trzích. Přechodem z pasiva do aktiva se o 4,4 miliardy korun zlepšila bilance obchodu s elektrickými zařízeními.

Deficit obchodu s chemickými látkami a přípravky se meziročně zmenšil o 2,8 miliardy korun. Nepříznivý vliv měl o 9,2 miliardy korun nižší přebytek obchodu s elektrickou energií. Zvýšil se deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji, a to o 2,2 miliardy korun. Kladné saldo obchodu s pryžovými a plastovými výrobky kleslo o 1,2 miliardy korun.