Podíl v interním startupu

Odpovídá Lukáš Konečný, finanční manažer Y Soft Ventures

Y Soft Ventures je VC fond, který primárně investuje do B2B starupů kombinujících hardware a software

Určitě je to možné, ale zase to není samozřejmé. Klíčovou otázkou je, jestli získání podílu dává smysl všem zúčastněným – tedy korporaci, startupu i jeho lídrovi.

Předání podílu do rukou lídra není jen motivačním nástrojem, ale i mechanismem pro sladění zájmů. Zaměstnanci můžou podíl vnímat jako cestu k finančnímu zajištění, pokud se startup jednoho dne prodá. Pro některé může mít hodnotu už jen to, že o sobě můžou říkat, že jsou „spolumajitelé“. Pro korporaci to je způsob, jak dlouhodobě udržet klíčové lidi, možná kompenzovat jiné oblasti v systému odměn, a hlavně jak zvyšovat motivaci a identifikaci s firmou tím, že zaměstnanci budou „dělat na svém“.

Získání podílu ale každopádně není věc, na kterou by měl lídr automaticky nárok, a pravděpodobně bude otázkou vyjednávání. Je třeba dobře zvážit, za jakých podmínek se dá podíl získat a co to bude stát – kromě toho, že bude v budoucnu těžší se rozhodovat, jestli projekt opustit (takže je dobré se ptát, zda se chce člověk opravdu upsat zrovna tomuto projektu).

Mimo to je dobré zamyslet se i nad tím, zda má vůbec smysl interní startup vyčleňovat do separátní právní entity – zejména pokud není cílem ho jednoho dne prodat nebo do něj hledat externí investory. Možná ho jde vytáhnout z korporátních struktur a procesů i bez zakládání nové firmy. A pro motivaci klíčových lidí lze najít mechanismy, které budou mít podobný dopad.