Zábava, dobrá nálada a možná až příliš rychle utíkající čas. Že to v nemocnici není možné? Tak to jste ještě nepotkali Zdravotního klauna. Přinášet smích do míst, kde je často slyšet pláč, nebo rozdávat radost tam, kde je často důvod ke smutku, to je profesní poslání Zdravotních klaunů.

Odbourávají stres nejen pacientů, ale i rodičů a příbuzných. Zkvalitňují seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě vyvádějí ze stereotypu i samotný zdravotnický personál.

Proč právě Zdravotní klaun?

Je dokázáno ze studií i praxe, že činnost Zdravotního klauna má výrazně pozitivní efekt během léčby pacienta. Díky přítomnosti Zdravotního klauna reagují děti pozitivněji, jsou klidnější a více spolupracují se zdravotnickým personálem, nehledě na to, že si s sebou domů nenesou trauma v podobě nepříjemných vzpomínek na hospitalizaci.

„Díky Zdravotním klaunům jsme se synem prožili v nemocnici i hezčí chvilky. Od operací uběhly už tři roky, synovi je teď šest. A když se ho zeptám, jestli si ještě pamatuje na nemocnici, odpoví mi, že by chtěl zase vidět klauníky – bolest úplně vytěsnil,“ vzpomíná maminka Leona.

Kdo se skrývá pod klaunským nosem

U klaunování nejde o předem nacvičené představení, vše je založeno na improvizaci, empatii a okamžiku “teď a tady”. Klauni při každé návštěvě citlivě vnímají fyzický i psychický stav dětského pacienta a tomu pak následně přizpůsobují svou návštěvu.

Tuto profesi tak nemůže dělat každý – je nutné umělecké nadání, kladný vztah k lidem a dětem, a v neposlední řadě touha se vzdělávat v oblasti medicíny, psychologie a komunikace. Pravidelná školení, kurzy a workshopy na tato témata jsou povinná a klauni se jich účastní několikrát do roka.

Velmi často se stává, že si Zdravotní klaun najde i svou specializaci – například na geriatrii nebo v psychiatrických léčebnách, a v tomto ohledu se pak vzdělává více do hloubky.

Jednoduchá myšlenka – pro všechny, všude

Pro organizaci Zdravotní klaun je důležité, aby jeho podporovatelé rozuměli tomu co, pro koho a jak dělá. Zdravotní klauni působí na celém území České republiky, nejsou vázáni jen na jeden region. Můžete je tak najít i ve „své“ nemocnici a vidět na vlastní oči, kolik radosti přinášejí.

V nemocnici se může (bohužel) ocitnout každé dítě – dcera, vnouče, syn kamarádky nebo dítě kolegy z práce. Klauni chodí navštěvovat všechny děti bez rozdílu. Není důležité, jakou mají diagnózu, z jakého prostředí jsou. Jsou zkrátka nemocné a klauni tu jsou pro ně.

VÁŠ DAR JE DŮLEŽITÝ!

Připojte se k dobrým lidem a pomáhejte rozdávat radost tam, kde je nejvíce třeba. Pro potvrzení o daru uveďte při platbě bankovním převodem do poznámky pro příjemce také svůj e-mail a adresu. Darujte transparentně a bezpečně na účet veřejné sbírky: 2020202020/0600 nebo přímo na www.zdravotniklaun.cz

Dary umožní návštěvy Zdravotních klaunů u dalších nemocných dětí či osamělých seniorů.