Ve světle válečných událostí posledních týdnů přinášíme reflexi doby od investora a filantropa Václava Dejčmara. Původně vyšla na facebookovém profilu autora, zde ji vydáváme s jeho svolením.

Mnoho Putinových kroků začne dávat smysl, když si uvědomíme, že co se děje na Ukrajině, je hlavně náboženská válka, válka o hodnoty. A Putin je v principu náboženský vůdce a obránce víry.

Jak popisuje filozof Alexandr Dugin, kterého čte nejen novodobý ruský car, ale také radil členům ruské Dumy i strany Spojené Rusko:

„Moderní západní otevřená společnost a její radikální touha osvobodit člověka je od základu chybná. Naším cílem má být nekonečno a věčnost, zatímco západní liberalismus je nejčistší manifestací ducha modernity, který chce zmasakrovat pravou lidskou identitu a přetrhat pouta člověka s tradicí i věčností. Modernita je virus, jed, smrt a destrukce. Je to nákaza, která se snaží rozpínat a stát se něčím univerzálním.“

Podle Dugina má teorie lidských práv, feminismus, moderní věda, technologie, iPhone, digitalizace a kapitalismus stejnou podstatu, a pokud chce Západ jít s morem, ať si ho nechá pro sebe. Před civilizací leží poslední velký eschatologický souboj mezi radikálním subjektem, který bude reprezentovat fronta věčnosti, a radikálním objektem – technosférou a liberalismem. Asi není překvapivé, že to na Západě vidíme přesně obráceně.

Co se snaží zmrazit daný stav věcí nebo omezit možnosti vývoje, hledání a zkoušení nového, co podporuje zpátečnictví nebo stagnaci, představuje zlo. Modernita je hybatelem evoluce. Silné nové myšlenky humanismu (lidská práva), sekularismu (oddělení záležitostí víry od věcí pozemských) a pluralismu (tolerance k odlišným názorům) neobyčejně přispěly k rychlému ekonomickému i technologickému rozmachu moderní západní společnosti.

Zároveň ale také k mohutné kolektivní evoluci vědomí, sounáležitosti a empatie. S Duginem bych se shodl pouze na tom, že před civilizací opravdu leží (poslední?) velký eschatologický souboj. Před pár lety jsem se o tom rozepsal víc a dnes už je myslím skoro jasné, že Zelenskyj může mít pro 21. století podobný dějinný význam jako Churchill pro století dvacáté.