Placenou mateřskou dovolenou pro otce dnes nabízí 70 států světa. Její délka i suma vyplácených peněz se ale podle výpočtů Světového ekonomického fóra, které vychází z údajů OECD, radikálně liší. OECD do svých výpočtů zahrnula výhody určené pouze otcům, tedy nikoli možnosti, kdy se rodiče na mateřské vystřídají.

Nejdelší „otcovskou“ dovolenou nabízejí Jižní Korea a Japonsko, kde ji ale vzhledem ke kulturním stereotypům, že vychovávání malých dětí je záležitostí žen, využívá jen zlomek mužů – méně než 2 procenta. Na druhou stranu, ve Švédsku doma s dětmi zůstává 89 % otců. Obecně platí, že tuhle možnost využívají muži v zemích, kde je pánská mateřská dovolená delší a lépe placená.

Které země jsou vůči otcům v tomto směru nejvstřícnější – a které naopak nejméně – si můžete prohlédnout v této tabulce. Vodorovné grafy udávají počet týdnů, jež mohou otcové na mateřskou čerpat, kruhy vpravo pak procentuální část platu, na kterou mají po tuto dobu nárok.

materska