Přestože se pomalu vracíme do normálního rytmu, pandemie bude ovlivňovat naše životy i v roce 2022. Budeme svědky stále se zrychlující digitalizace a virtualizace podnikání i společnosti.

V následujícím roce tak opět vzroste potřeba udržitelnosti, většího objemu dat i nárůstu výpočetních a síťových rychlostí. To jsou nejdůležitější předpoklady pro další digitální transformaci.

Hlavní poselství posledních dvou let je, že i opravdu převratné změny, které se zpočátku zdají nemožné, lze provést, pokud je k nim dostatečná motivace. Jsme daleko otevřenější vůči flexibilitě, rychlosti a inovativnímu myšlení. Snaha o přežití se mění ve snahu prosperovat a uspět.

Toto jsou trendy, které budou mít v roce 2022 největší vliv na naše životy. V roce 2022 budou v centru pozornosti technologie, které se snaží současné trendy sblížit a propojit. Objevují se nástroje, které nám umožňují současné technologie kombinovat novými úžasnými způsoby.

Umělá inteligence na každém kroku

Slovo smart dříve znamenalo pouze připojený. Chytrý telefon, chytrá televize a spousta dalších smart zařízení byly ty samé staré hračky pouze připojené k internetu. Dnešní chytrá zařízení ale pohání umělá inteligence. Jsou vybavená algoritmy strojového učení a pomáhají nám stále inovativnějšími způsoby.

Chytrá auta používají systémy na rozpoznávání tváří, díky kterým dokážou vyhodnotit, zda věnujeme plnou pozornost řízení, a upozornit, když jsme unavení. Chytré telefony využívají umělou inteligenci téměř ke všemu, udržují kvalitu hovoru nebo ovládají foťák, abychom mohli pořizovat lepší obrázky. A samozřejmě jsou nabité aplikacemi, které také používají algoritmy strojového učení a umožňují nám dělat téměř cokoli. Chytré už mohou být dokonce i toalety, které jsou vybavené schopností diagnostikovat nejrůznější choroby trávicího traktu pomocí analýzy vzorků stolice.

Umělá inteligence pronikla do nástrojů, s nimiž pracujeme denně – od hlasových asistentů přes překladače do cizích jazyků až po nástroje, které nám umožňují získávat strukturovaná data z obrázků, náčrtků na tabuli nebo z rukou psaných poznámek. Pohání také mnohé robotické automatizované procesy, které nám ulehčují práci v administrativě, logistice, účetnictví nebo HR. Ať už vaše práce obnáší cokoli, je pravděpodobné, že vám proces poháněný umělou inteligencí usnadňuje život.

Tento trend zahrnuje umělou inteligenci, internet věcí a nově vznikající superrychlé sítě jako například 5G. Když to spojíme dohromady, vzniknou možnosti, které jsme ještě před několika lety neměli.

Revoluce bez kódů

Další hybnou silou bude pokračující demokratizace dat a technologií. V posledních letech vzniklo celé nové odvětví, které si klade za cíl zpřístupnit nástroje potřebné pro technologické inovace co nejširšímu množství lidí bez ohledu na jejich odbornost nebo zkušenost.

Inovace v některých oborech brzdila krize schopností, což zní jako problém, ale ve skutečnosti byla tato krize hnacím motorem pro prudký nárůst samoobslužných řešení ve stylu „udělej si sám“. Ne každá společnost si musí zjednat armádu počítačových géniů, aby si vytvořila vlastní elektronický systém pro uchovávání myšlenek, nápadů a poznámek, když si může jednoduše najmout jednoho člověka na konkrétní práci, kterou zrovna potřebuje udělat.

V roce 2022 se i nadále budeme setkávat se společnostmi, které zavádějí infrastrukturu umělé inteligence a internetu věcí, aniž by vlastnily jediný server nebo patentovaný kus kognitivního kódu.

Rozhraní bez kódů budou stále populárnější, protože nedostatečná znalost programovacího jazyka přestane být překážkou pro realizaci jakékoli inovativní myšlenky. Výzkumná skupina OpenAI, založená Elonem Muskem a financovaná mimo jiné společností Microsoft, představila nedávno programovací model Codex, který dokáže generovat kód z ​​mluveného jazyka.

Právě v roce 2022 uvidíme, jak podobné technologie dozrávají a propojují se s možnostmi nabízenými cloudovou infrastrukturou. To následně povede k tomu, že naše inovativní myšlení a představivost budou mnohem méně omezovány nedostatkem zdrojů nebo technických dovedností.

Digitalizace, datafikace a virtualizace

V průběhu let 2020 a 2021 jsme zažili virtualizaci pracovišť a kanceláří, kterou si vynutila pandemie. Během velmi krátké doby jsme začali plošně pracovat na dálku, což bylo ale pouze krizí poháněné urychlení už tak existujícího trendu.

V roce 2022 se budeme stále důvěrněji seznamovat s konceptem „metaverse“ – trvalých, počítačem řízených světů a 3D virtuálních prostorů existujících souběžně s naší realitou. V těchto fiktivních světech, z nichž jeden nedávno představil zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, budeme pokračovat v mnoha činnostech, které jsme zvyklí dělat i v reálném světě, pracovat, bavit se nebo se setkávat s lidmi.

Tyto virtuální světy budou modelovat skutečný svět se stále větší přesností a umožní nám prožívat hlubší, přesvědčivější a v konečném důsledku i cennější zážitky v digitální říši. I když si mnoho z nás už prožilo velmi intenzivní zkušenost díky virtuální realitě, sortiment nových produktů přicházejících na trh brzy přinese ještě lepší zážitky, třeba dotekovou zpětnou vazbu a dokonce i vůni.

Společnost Ericsson, která během pandemie poskytovala VR soupravy zaměstnancům pracujícím z domova a nyní vyvíjí takzvaný „smyslový internet“ předpověděla, že do roku 2030 budou k dispozici virtuální zážitky, které budou k nerozeznání od reality.

Transparentnost a zodpovědnost

Aby mohly technologie fungovat, my lidé jim musíme věřit. Už teď se zcela oprávněně objevují silné výhrady vůči mnoha způsobům, jakými technologie využíváme. Můžeme je vidět jako rušivé, nebezpečné nebo nezodpovědné.

Zejména umělou inteligenci vnímáme často jako „černou skříňku“, do které nevidíme, a nechápeme proto, jak funguje. Za to může spíš její komplexnost, než že by to byla nějaká zlomyslnost omezující naše chápání, výsledek je nicméně stejný. Případy, kdy se o umělé inteligenci mluví jako o škodlivé, jsou časté a alarmující. Zejména ve společnosti, která plánuje umělou inteligenci využívat i v situacích, kdy jediné její rozhodnutí může ovlivnit spoustu životů, například při propouštění zaměstnanců.

Myšlenka transparentní a vysvětlitelné umělé inteligence nabývá v posledních letech na významu, protože je zcela jasné, že existuje část společnosti, která umělé inteligenci nevěří a má k tomu spoustu dobrých důvodů. Také vlády už pochopily, že je třeba vytvořit právní rámec, který by používání umělé inteligence ošetřil, a díky tomu již na půdě EU vznikl první návrh zákona o umělé inteligenci (Artificial Intelligence Act).

Vydání Forbesu Poslouchej!

Navrhovaný zákon například zakazuje úřadům využívat umělou inteligenci k vytváření systémů sociálních kreditů, stejně jako zakazuje používat systémy na rozpoznávání obličejů na veřejných místech. Zákon obsahuje i seznam potenciálně nebezpečných účinků umělé inteligence, jako jsou „zneužití zranitelnosti“ nebo „způsobení fyzické či psychické újmy“. Poskytovatelé zařízení s umělou inteligencí budu tak muset nejprve dokázat, že jejich zařízení žádnou z podobných věcí nezpůsobuje, než budou moci své výrobky uvést na trh.

Mnoho lidí ale navrhovaný zákon i tak kritizuje a tvrdí, že nejde dostatečně do hloubky, protože neobsahuje žádnou podmínku, která by nařizovala informovat lidi, že se stali součástí rozhodovacího procesu řízeného umělou inteligencí.

Generální ředitel společnosti Google Sundar Pichai říká, že ačkoli souhlasí s nutností umělou inteligenci regulovat, je podle něj třeba „dosáhnout v tomto směru určité rovnováhy“, aby nebyla možnost inovací úplně potlačena. Můžeme proto očekávat, že se veřejná diskuse ohledně rovnováhy v této oblasti v roce 2022 značně zintenzivní.

Udržitelné zdroje energie

Během pandemie stoupla spotřeba energie z obnovitelných zdrojů. V USA to během prvních deseti týdnů lockdownu bylo zvýšení o čtyřicet procent. Naopak spotřeba neobnovitelné energie celosvětově poklesla, protože se zavíraly podniky, omezovala se průmyslová výroba a lidé zůstali doma. V důsledku toho kleslo i množství vyprodukovaných emisí o osm procent. Energie z obnovitelných zdrojů přitáhne i v dalších letech hodně investic.

Mezinárodní agentura pro energii odhaduje, že ve srovnání s předchozím rokem vzrostla výroba a využití obnovitelné energie až o čtyřicet procent a podle předpovědí bude tento trend pokračovat i v roce 2022. Celkově se náklady na výrobu obnovitelné energie snížily o sedm až šestnáct procent.

Navíc se začínají objevovat další úžasné zdroje jako například biopaliva, kapalný vodík, nebo dokonce nukleární fúze, které se stávají čím dál životaschopnější. A i když jejich plný dopad pocítíme nejspíš o něco později než v roce 2022, představují velký příslib. Průkopník v oblasti fúzní energie firma Helion Energy předpokládá, že v roce 2022 uvede do provozu svůj nejnovější prototyp fúzního generátoru, který replikuje proces používaný k výrobě energie na slunci.

Další průlom, který netrpělivě očekáváme, je zařízení na výrobu energie ze „zeleného vodíku“. Na rozdíl od již zavedených postupů pro výrobu vodíkové energie, které ale k elektrolýze využívají velké množství „špinavé“ energie z fosilních paliv, by měly být nové postupy schopné oddělit vodík a kyslík bez emise uhlíku díky využití obnovitelné energie, čímž se zmírní i celkový dopad na životní prostředí.