Finance a bankovnictví měly odjakživa velký vliv na společnost. Bankovní domy stály na hlavních třídách všech měst a finančníci mocně tahali za nitky veřejného dění. Dnes jsou finance věcí spíše praktickou, přesto se stále jedná o velký sektor s určitým vlivem. Tak proč toho nevyužít k něčemu prospěšnému?

Šetřit energii, vodu, třídit odpad, používat recyklovatelné obaly, jezdit automobily s nízkými emisemi, ustupovat od fosilních paliv nebo si kupovat energeticky úspornější spotřebiče. Svou trochou může přispět každý. Je to součástí zodpovědného chování vůči přírodě a také našim potomkům, které se naštěstí stalo nevyhnutelným trendem sílícím den ode dne. Evropská unie chce být okolo roku 2050 jako první kontinent klimaticky neutrální i nový americký prezident Joe Biden se do ochrany klimatu pustil s vervou. A ani bankovnictví není pozadu, na finančních produktech můžeme hledat označení, které známe spíše z pracích prášků a mycích prostředků, i finanční produkty mohou být vůči světu zodpovědné.

Důvod je jasný. Následky, které s sebou přináší nekontrolovatelná výroba pro zemi a klima, jsou očividné. Společně s horami odpadu roste odhodlání toto obrátit. Již před 51 lety vznikla myšlenka Dne Země. Připadá na 22. dubna a připomíná nám naše chování a jeho následky pro naši Zemi. 

Zodpovědně investovat? Samozřejmě

Investiční svět nebyl v minulosti vždy nakloněn tématice zodpovědného přístupu. Jednoduše na prvním místě (a všech dalších také) stálo dosahování zisků. Tento postoj se však změnil a v současné době můžeme investováním podporovat právě ty společnosti, kterým není myšlenka zachování zdravé planety i pro další generace lhostejná. Už není nutné dávat na váhy zisk a udržitelnost. Tyto dva atributy jdou ruku v ruce. Firmy, které se chovají zodpovědně, budou v očích veřejnosti, ale i bank a nadnárodních organizací vnímány daleko lépe, a tím budou získávat konkurenční výhodu oproti ostatním. 

I komerční subjekty již dávno pochopily, že pro rozvoj svého obchodu potřebují dobrý vztah se zákazníkem. Jakákoliv negativní zmínka o firmě se může projevit na tržbách. Společnosti proto sledují aktuální trendy a reagují na ně s cílem zvýšit prodeje. Pozitivní komunikace spojená s konkrétními kroky v oblasti sociální odpovědnosti může výrazně zapůsobit na zákazníky, aby koupili konkrétní zboží nebo službu. 

„Investoři dávají jasný signál tím, že budou investovat již jen do firem s řádnou klimatickou politikou. Podniky tak budou mít zájem omezit své emise CO2 a transparentně komunikovat o svých opatřeních v oblasti ochrany klimatu“, říká analytička ČSOB Asset Management Michaela Toperczerová.  

V rostoucím zájmu investorů o zodpovědné investování určitě hrají pozitivní roli média a vývoj společnosti jako takové. Lidé se stále více zajímají o udržitelnost svého chování a jejich dopad na budoucí generace. Zodpovědné investice jsou jen dalším nevyhnutelným krokem v tomto trendu.

Vyloučení kontroverzních aktivit z činnosti firem může usnadnit přístup k externímu financování a snížit jejich náklady z důvodu nižších sazeb z úvěrů. Čím dál více bank odmítá financovat firmy, které podnikají v oblastech, které by mohly mít negativní ohlas veřejnosti z hlediska sociálně-odpovědných kritérií. I tyto banky chtějí být vnímány pozitivně a získávat tak nové zákazníky.

Postupně se tak splnění sociálně-odpovědných kritérií stává nutnou podmínkou pro zařazení firem do příslušných indexů a potažmo tzv. investičního vesmíru pro řadu investičních fondů. 

Zodpovědné investice v Česku

I když se zodpovědné investování jako takové teprve začíná mezi tuzemské investory dostávat, o jednom „ekofondu“ můžeme již nyní říct, že má dlouholetou tradici. Jedná se o jeden z prvních fondů se zodpovědnou tematikou, který se v České republice objevil v roce 2007, fond ČSOB Akciový vodního bohatství. Investuje do akcií společností, jejichž podnikatelské aktivity se vážou na vodu, které je celosvětově nedostatek. Za posledních 10 let byl fond schopen nabídnout zhodnocení přesahující 130 %, dlouhodobě tak patří mezi nejoblíbenější fondy a tvoří jeden ze základních pilířů produktové nabídky banky.

Banka během předchozích let společně s mateřskou finanční skupinou KBC zařazovala do nabídky další fondy s podobnou tematikou, zaměřené například na investice do oblasti alternativní energie či boje s klimatickými změnami. Nové investiční produkty jsou součástí investičního řešení ČSOB NaMíru zodpovědně. „Investoři tak mají šanci zhodnotit své peníze a zároveň pomoci zachovat lepší svět pro další generace,“ říká správce fondů ČSOB NaMíru zodpovědně Petr Kubec.

Michaela Toperczerová a Petr Kubec z ČSOB.

ČSOB aktuálně nabízí dvě investiční novinky, které splňují přísné podmínky zodpovědného investování a zároveň mohou být považovány za kompletní investiční řešení. Klient tak nemusí do svého investičního portfolia doplňovat akciové či dluhopisové investice, vše má jednoduše v jednom fondu, o který se mu navíc stará český správce tak, aby za klienta vhodně reagoval na vývoj finančních trhů a využil daných příležitostí. Investiční řešení je v nabídce jak pro klienty s opatrným investičním profilem (pro klienty investující z důvodů překonání inflace), tak i pro dynamičtější klienty s odvážným investičním profilem. 

Není to jen ekologie

Mnoho investorů při výběru investic vedle klasických kritérií (ziskovost, zadluženost a podobně) hodnotí i nefinanční ukazatele posuzující společenskou odpovědnost firem a udržitelnost jejich podnikání. Kromě šetrného přístupu k životnímu prostředí jde také o další aspekty udržitelného rozvoje, jako je sociální odpovědnost a corporate governance. Kromě dopadu podnikání na životní prostředí a společnost se tak hledí například i na přiměřenost odměn managementu či pracovní podmínky zaměstnanců (samozřejmostí je absolutní zákaz dětské práce v rozvojových zemích).

Zodpovědný přístup k investování se tak týká životního prostředí (např. přírodní zdroje, klima, znečištění planety, odpadové hospodářství), sociálních hodnot (např. lidská práva, ochrana zvířat, boj s korupcí a zákaz dětské práce) i řízení firem (např. práva zaměstnanců, firemní kultura a politika).

Přísná pravidla pak vylučují z investic například firmy podnikající v těchto oblastech: zbraně, fosilní paliva, palmový olej (výroba bez certifikátu RSPO, který označuje obnovitelnou a udržitelnou produkci), hazard (více než 25% podíl hazardu na výnosech firem), zábava pro dospělé (více než 5% podíl), kožešiny (u producentů více než 5% podíl a u distributorů více než 10% podíl).

Trend tak ještě posiluje restrikce, které už ČSOB má nastavené a které dodržuje při investování v běžných fondech. V nich se za standardních podmínek nesetkáte se společnostmi, které vyrábějí kontroverzní zbraně, jsou podezřelé z korupce, pohybují se v tabákovém průmyslu nebo porušují lidská a pracovní práva. Fondy rozhodně investicemi nepodporují kontroverzní režimy a nespekulují se zemědělskými komoditami.

Správci aktiv jdou příkladem

Zodpovědný přístup k životnímu prostředí je klíčovou hodnotou celé skupiny ČSOB a KBC. V některých oblastech předběhla trend o několik let, například zavedením ekologických platebních karet či odstartováním tzv. dekarbonizace. Šetří lesy tím, že většinu služeb nabízí digitálně, bez papíru. Motivuje domácnosti a firmy k financování ekologických řešení, efektivně hospodaří s vodou i energiemi a snižuje vlastní uhlíkovou stopu při výstavbě nových a při rekonstrukci stávajících budov. 

Skupina KBC podepsala také iniciativu Spojených národů „Kolektivní závazek ke klimatickým opatřením“ a stanovila si ambiciózní plány pro rok 2030, do kterých zahrnula pokles vlastních emisí CO2 o 80 % (místo 65 %) oproti referenčnímu roku 2015 i 100 % spotřebované energie ze zelených zdrojů. A také chce dávat úvěry v energetickém sektoru ze 65 % na projekty pro obnovitelnou energii a přestat financovat projekty spojené s těžbou uhlí, a to i v České republice, kde je uhlí ještě stále významným zdrojem energie. 

Správce aktiv KBC Asset Management, tedy mateřská společnost ČSOB Asset Managementu se připojila k celosvětové iniciativě společností spravujících aktiva Climate Action 100+. Cílem je zaměřit se na více než 100 podniků, které stojí za největším znečištěním, a přimět je k dosažení cílů Pařížské dohody. Tím společně s dalšími společnostmi spravujícími aktiva vybízí firmy, aby vypracovaly klimatickou politiku s cílem omezit své emise CO2 a transparentně komunikovaly o svých opatřeních.