Mezinárodní měnový fond v pondělí varoval, že rozvoj generativní umělé inteligence by mohl mít velké negativní dopady na trh práce a mohl by prohloubit nerovnosti ve společnosti. Fond vyzval vlády, aby své ekonomiky před negativními důsledky generativní AI více chránily, informoval list Financial Times.

Vlády by podle Mezinárodního měnového fondu měly například zlepšit pojištění pro případ nezaměstnanosti. Fond upozornil, že generativní AI by na rozdíl od dřívějších technologií, které ovlivnily trh práce, mohla vést k zániku pracovních míst vyžadujících vyšší kvalifikaci.

Generativní AI má podle fondu obrovský potenciál v oblasti zvyšování produktivity práce, zároveň však „vyvolává silné obavy ohledně rozsáhlého narušení trhu práce a rostoucí nerovnosti“.

Termínem generativní umělá inteligence jsou označovány systémy, které na základě tréninku na obrovském množství dat dokážou vytvářet výstupy ve formě textů či obrázků v reakci na zadání uživatele. Do povědomí široké veřejnosti se dostaly zejména díky předloňskému bezplatnému zpřístupnění chatovacího programu ChatGPT, který vyvinula společnost OpenAI podporovaná Microsoftem.

Umělá inteligence se v poslední době dostává do centra pozornosti regulačních úřadů po celém světě. Členské státy Evropské unie minulý měsíc definitivně potvrdily nová pravidla pro fungování umělé inteligence. Akt o umělé inteligenci je podle expertů prvním svého druhu na světě a mohl by ovlivnit podobné normy v zemích mimo evropský blok.

Nařízení zavádí klasifikaci technologií podle způsobu využití a nastavuje různé úrovně omezení podle míry souvisejících rizik. Některé systémy chce Evropská unie zcela zakázat, další nástroje jako algoritmy na rozpoznávání obličejů budou podléhat silné regulaci. Nová pravidla mají zajistit, aby umělá inteligence byla důvěryhodná a bezpečná, aby respektovala základní práva Evropské unie a aby podporovala inovace.

Podle Mezinárodního měnového fondu je nyní potřeba upravit vzdělávací a školicí systémy tak, aby pracovníky připravovaly na rychle se měnící podmínky na trhu práce v budoucnosti a kladly větší důraz na celoživotní vzdělávání, píše Financial Times.

„Chceme, aby lidé byli schopni v širším měřítku těžit z potenciálu, který tato technologie (generativní AI) nabízí,“ uvedla podle listu Era Dabla-Norris z Mezinárodního měnového fondu. „Chceme zajistit, aby vznikaly příležitosti pro lidi,“ dodala. Upozornila nicméně, že změny mohou být pro pracovníky „bolestivé“. Mezinárodní měnový fond již v lednu odhadl, že umělá inteligence bude mít vliv na téměř čtyřicet procent pracovních míst po celém světě.